Historisk arkiv

Konferanse om trakassering og vold på arbeidsplassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Konferansen skal øke oppmerksomheten om trakassering og vold på arbeidsplassen blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er partene i arbeidslivet som inviterer til konferansen på Lillestrøm tirsdag 20. oktober. Påmeldingsfristen er 1. oktober.

På både europeisk og nasjonalt nivå samarbeider partene i arbeidslivet for å bidra til økt oppmerksomhet om temaet blant arbeidsgivere, arbeidstakere og deres representanter.  På konferansen får du møte representanter fra forskning og forvaltning, og presentert hvordan enkeltbedrifter i ulike sektorer praktisk håndterer og forebygger vold og trakassering.

Tema på konferansen er blant annet:

  • Vold og trakassering fra tredjepart
  • Eksempler på forebygging og oppfølging
  • Hvordan jobbe med dette i egen virksomhet

Du får blant annet høre:

  • Statsråden, Arbeids og inkluderingsdepartementet
  • Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet
  • Einar Øverenget, Humanistisk Akademi
  • Representanter fra partene i Europa: ETUI-REHS i Brussel og Businesspeople
  • Forskningsresultater fra STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) og Fafo (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon)
  • Hvordan ulike virksomheter praktisk håndterer og forebygger vold og trakassering.

Sturla Stålsett leder konferansen.

Tidspunkt: Tirsdag 20. oktober 2009, kl. 09-16
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Mer informasjon: Program og påmelding
Påmeldingsfrist: 1. oktober

Konferansen inkl. lunsj dekkes av FARVE.
Overnatting og reise dekkes/organiseres av deltagerne selv.

Konferansen arrangeres i forbindelse med at partene på Europeisk plan har framforhandlet en rammeavtale om trakassering og vold på arbeidspassen. Den Europeiske avtalen, som arbeidslivspartene i Norge har signert og oversatt til norsk kan du lese her:
Europeisk rammeavtale om trakassering og vold på arbeidsplassen (PDF).