Historisk arkiv

Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser trer som planlagt i kraft 1. januar. Dette vil gi innkjøperne betydelig større fleksibilitet og effektivitet når de skal ut på markedet.

Pressemelding

Nr.: 56/2006
Dato: 20.12.06
Kontakt: Seniorrådgiver Ragnvald Berggrav, t. 92 45 53 37 eller rådgiver Alf Amund Gulsvik, t. 22 24 65 84

Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser trer som planlagt i kraft 1. januar. Dette vil gi innkjøperne betydelig større fleksibilitet og effektivitet når de skal ut på markedet.

Elektroniske kommunikasjonsmidler likestilles med tradisjonelle innkjøpsmetoder, og samtlige anskaffelser vil kunne gjennomføres ved bruk av elektroniske midler. Videre innføres det egne regler om gjennomføring av elektroniske auksjoner og rammeavtaler, samt en egen prosedyre for spesielt kompliserte anskaffelser (konkurransepreget dialog).

Den nye forskriften innfører en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner. Ved anskaffelser over dette beløpet kreves det også at alle tilbydere leverer skatteattest, samt at den leverandøren som får kontrakten leverer HMS-egenerklæring.

Den nye bestemmelsen om overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser trer også i kraft 1. januar 2007. Det innebærer at oppdragsgiveren kan straffes med et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsesverdien hvis kunngjøringsplikten brytes.

Orientering om skjæringstidspunkt