Historisk arkiv

Sjekk partienes gavesjekker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Hvem gir store beløp til hvilke partier? Bidrar bygdas kapitalist med penger til lokale partiorganisasjoner? Hvilke interessegrupper ser seg tjent med å komme med bidrag?

Pressemelding

Nr.: 35/2006
Dato: 29.09.06
Kontaktperson: Seniorrådgiver Jan-Egil Nyland, t. 916 91 014

Sjekk partienes gavesjekker

Hvem gir store beløp til hvilke partier? Bidrar bygdas kapitalist med penger til lokale partiorganisasjoner? Hvilke interessegrupper ser seg tjent med å komme med bidrag?

- Nå kan du for første gang selv sjekke slike forhold. Fredag åpnet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nettstedet www.partifinansiering.no, hvor registrerte partier både på hovedorganisasjons- fylkes og kommunenivå må innrapportere alle sine inntekter. Grensen for å rapportere inn navn på bidragsytere går på henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 kroner for de ulike nivåer.

- Dette er et viktig skritt framover, både for åpenhet og økt demokrati i Norge. Innsyn i store private pengebidrag til politiske partier vil gi økte muligheter til å avdekke eventuell særbehandling på bakgrunn av gaver, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Med smått og stort dreier det som mer enn 3000 organisasjoner. Det er ikke bare pengebeløp som skal innrapporteres, men også verdien av andre gaver som for eksempel dugnadsinnsats.

Dette er et resultat av den nye partiloven som ble vedtatt i 2005. Fristen for å innrapportere inntektene for dette året gikk ut 1. juli år, men selv etter flere utsettelser er det mange som ikke har levert. Dermed risikerer de å miste statsstøtten neste år. Hvem dette er, kan du finne ut av på nettsiden. Der kan du også finne hva slags avtaler partiene måtte ha inngått med ulike bidragsytere.