Historisk arkiv

Utålmodig Grande Røys støtter 15 prosjekter for fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor:

- Sats på fri programvare og åpne standarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Alle kommunene i landet vil få enkel tilgang til en portalløsning for annonsering og administrasjon av interne kurs på tvers av kommuner. Prosjektet er ett av 15 som fornyingsminister Heidi Grande Røys i dag gir statlig støtte for innovativ bruk av fri programvare og åpne standarder. Samlet støtte er på fem millioner kroner.

- Prosjektene vitner om nyskaping og virketrang i mange miljøer rundt omkring i landet. Jeg håper prosjektstøtten bidrar til å stimulere til ytterligere samarbeid og nye gode løsninger som offentlige virksomheter kan nyttiggjøre seg, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Statsråden anbefaler virksomheter i statlig og kommunal sektor å følge med på hvilke nye produkter og løsninger som nå er i støpeskjeen. Her ligger det til rette for nyttig gjenbruk, offentlige innsparinger og nye tjenestetilbud til norske innbyggere, sier Grande Røys.

Flere prosjekter griper inn i arbeidsformen i det offentlige. Hurum kommune vil videreutvikle Skolelinux mens Høgskolen i Østfold skal tilgjengeliggjøre Stortingets debatter over Internett. Begge disse prosjektene representerer delingskultur i praksis med store muligheter for gjenbruk av løsningene på tvers i offentlig sektor. Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø har fått støtte til et prosjekt om fri programvare i helsesektoren. 

- Fri programvare handler om åpenhet, samarbeid og kunnskapsdeling. Her er det et stort ubenyttet potensial i offentlig sektor, og disse prosjektene skal bidra til å gjøre noe med dette, sier Grande Røys.

Les mer om prosjektene som støttes.

Disse prosjektene mottar støtte – åpne standarder

 • Statistisk sentralbyrå - prosjekt ”CoSSI-PXML statistikk-datautveksling”, kr. 300 000
 • Uninett ABC – prosjekt ”Demokrati 0.9”, kr. 500 000
 • Kommunenes sentralforbund – prosjekt ”Integrasjon av IKT-systemer i kommunene”, kr. 790 000
 • Universitetet i Oslo / USIT – prosjekt ”Samlingsforvaltning basert på åpne standarder”, kr. 349 650
 • Høgskolen i Østfold – prosjekt ”Stortinget når det passer”, kr. 293 000
 • Stiftelsen Åpne kontorprogram – prosjekt ”Oversettelse, tilpasning og vedlikehold av OpenOffice.org” og ”Frie norske ordlister”, kr. 356 000

Disse prosjektene mottar støtte – fri programvare

 • Kongsberg kommune - prosjekt FriKomPort, kr. 490 000
 • Øvre Eiker kommune – prosjekt ”40 x OLPC til barnehager/skoler”, kr. 101 000
 • Hurum kommune – prosjekt ”Videreutvikling av Skolelinux”, kr. 450 000
 • Buskerud fylkesbibliotek – prosjekt ”Oversettelse av Koha til nynorsk”, kr. 22 500
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – prosjekt ”NOARK-kjerne som fri programvare”, 250 000
 • Møre og Romsdal fylke – prosjekt ”Utvikling av modul for digital eksamen”, kr. 350 000
 • Møre og Romsdal fylke – prosjekt ”Plattformnøytral utskriftsløsning for videregående skole”, kr. 125 000
 • Nordland fylkeskommune – prosjekt ”TERIA – utvikling av tjenester, kompetanse og innhold relatert til fri programvare”, kr. 400 000
 • Nasjonalt senter for telemedisin – prosjekt ”Risiko ved fri programvare i helsesektoren”, kr. 207 250