Historisk arkiv

Grande Røys støtter innovasjonsprosjekt i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyingsminister Heidi Grande Røys støtter et innovasjonsprosjektet i regi av Nordland fylkeskommune med 400 000 kroner. Utvikling av tjenester, kompetanse og innhold relatert til fri programvare er sentralt i prosjektet.

- Prosjektet er interessant. Initiativet vil kunne bidra til bedre læring og deling av kunnskap om fri programvare og åpne standarder innen læringsteknologiområdet. Jeg håper prosjektstøtten bidrar til å stimulere til ytterligere samarbeid og nye gode løsninger som offentlige virksomheter kan nyttiggjøre seg, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Som en del av arbeidet med å fremme bruk av fri programvare og åpne standarder i det offentlige utlyste Fornyingsdepartementet i oktober fem millioner kroner til prosjekter i statlige og kommunale virksomheter. Midlene er nå tildelt. Prosjektet TERIA - utvikling av tjenester, kompetanse og innhold relatert til fri programvare er ett av 15 prosjekter i ulike landsdeler som mottar støtte fra Fornyingsdepartementet.

Les mer om alle prosjektene.