Historisk arkiv

IKT en barriere for eldre arbeidstakere:

Fornyingsministeren vil øke den digitale kompetansen blant eldre arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

En av fire AFP-pensjonister oppgir at manglende IKT-kompetanse er en medvirkende årsak til å gå av med tidligpensjon. Fornyingsminister Heidi Grande Røys etterlyser nå større interesse blant ledere i offentlige og private virksomheter for å beholde seniorene i arbeidslivet.

En av fire AFP-pensjonister oppgir at manglende IKT-kompetanse er en medvirkende årsak til å gå av med tidligpensjon. Fornyingsminister Heidi Grande Røys etterlyser nå større interesse blant ledere i offentlige og private virksomheter for å beholde seniorene i arbeidslivet.

- Utstøting av eldre arbeidstakere er et dårlig utgangspunkt i en økonomi hvor arbeidskraft er mangelvare. Arbeidsgivere i både offentlige og private virksomheter må sikre at seniorene i arbeidslivet tar del i nødvendige endringsprosesser fremfor å bli ofre for disse, sier Heidi Grande Røys.

Fornyingsministeren bevilger nå 500 000 kr. til et forsøksprosjekt i regi av Senter for seniorpolitikk. Forsøksprosjektet har som formål å styrke eldre arbeidstakeres datakompetanse slik at de står lenger i arbeidslivet.

- Krav til IKT-kompetanse møter oss nær sagt overalt. Mitt mål er at alle offentlige virksomheter tar kompetanseutfordringen på alvor og iverksetter tiltak i egen virksomhet. Jeg håper dette prosjektet stimulerer ledere til økt innsats på området og at det kan danne grunnlag for flere tilsvarende tiltak i andre virksomheter, sier Grande Røys.

Senter for seniorpolitikk samarbeider med Seniornett og Datakortet om prosjektet, som vil bli gjennomført i Kragerø kommunes pleie- og omsorgstjenester og ved Weifa As, en farmasøytisk bedrift. Prosjektet skal tjene som en modell for andre offentlige og private virksomheter etter prosjektperioden.

Det er et politisk mål å legge til rette for et inkluderende informasjonssamfunn og nedbygging av digitale skiller. Det er fortsatt forskjeller i tilgang til og bruk av IKT. Mens mer enn åtte av ti i aldersgruppen under 45 år daglig bruker PC, gjør kun fire av ti over 65 år det samme, i følge Statistisk sentralbyrå. En undersøkelse gjennomført av FAFO i 2002 viser at en av fire AFP-pensjonister oppgir innføring av IKT i virksomheten som en medvirkende årsak til å gå av med pensjon.