Historisk arkiv

Økt innsats for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

-Det gjøres mye bra og mange statlige virksomheter har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Men vi må gjøre mer. For selv om vi ser noen positive resultater, går det for smått.

Det sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en kommentar til en undersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort på oppdrag av fornyings- og administrasjonsdepartementet.
AFI har sett på statlige arbeidsgiveres holdninger og rekrutteringspraksis og konkluderer i sin  rapport med at selv om tiltaksplanen ikke har oppnådd sitt fastsatte mål på fem prosent innen 2006, så ser det ut til at satsingen har hatt positive effekter.

- Staten har en offensiv tiltaksplan for å rekruttere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne og vi har satt oss ambisiøse mål. Inkluderende arbeidsliv handler ikke bare om å redusere sykefraværet, men også om å få flere ut i arbeid. Vi ønsker at staten skal gå foran og vise vei. Derfor vil vi nå gå i gang med flere nye tiltak, sier Grande Røys.

Det skal blant annet gjennomføres møter i alle fylker hvor søkelyset settes på hvordan statlige virksomheter kan gjøre mer for å ansette funksjonshemmede. Lokale toppledere og tillitsvalgte skal delta sammen med Arbeidstilsynet og Arbeidslivssentrene.

Det pågående trainee-programmet for funksjonshemmede som ønsker jobb i sentralforvaltningen er blitt en suksess og man vurderer derfor om det skal gjøres permanent. I tillegg kan det bli aktuelt  med et eget program for underliggende virksomheter.

Undersøkelsen viser at mange statlige virksomheter mangler kunnskap om ordninger som finnes i dag og som kan gjøre det enklere å ansette funksjonshemmede. Det skal derfor bli både bedre og lettere tilgjengelig informasjon om slike muligheter. Dette handler blant annet om at man i tråd med  Tjenestemannsloven skal innkalle minst en kvalifisert søker med nedsatt funksjonsevne, og at det er adgang til å prioritere søkere fra denne kategorien.

- Gjennom handlingsplanen for å rekruttere ansatte med nedsatt funksjonsevne har stadig flere fått erfaring med å ha medarbeidere og kollegaer med nedsatt funksjonshemming. De opplever det som burde være selvsagt, at dette er kompetente medarbeidere. Derfor handler dette både om holdninger og handlinger, sier Heidi Grande Røys.

Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten

PDF-versjon