Historisk arkiv

Ny europeisk undersøkelse:

Nordmenns digitale kompetanse på europatoppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nordmenn er mer avanserte brukere av Internett enn de fleste andre europeere. Selv om digitale skiller fortsatt finnes i Norge er generasjonskløften mindre i Norge enn i EU. Dette viser ny statistikk fra EU.

Statistikken som er utarbeidet av Eurostat, sammenlikner internettbruken i 29 europeiske land. Undersøkelsen viser at eldre i Norge – og eldre kvinner spesielt - ligger i europatoppen når det gjelder bruk av Internett. 54 prosent av norske kvinner over 55 år bruker Internett ukentlig, mot 19 prosent i EU-landene. Andelen norske menn i samme aldersgruppe som bruker Internett, er 61 prosent, mens det i EU er 31 prosent. Fortsatt er det de unge som bruker Internett mest. 95 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år bruker Internett ukentlig, mens 79 prosent av unge innbyggere i EU gjør det samme.

- Statistikken viser at vi i Norge har kommet langt i arbeidet med å inkludere alle i informasjonssamfunnet. Dette er bra, men mye arbeid gjenstår fortsatt. Arbeidet vil være høyt prioritert av denne regjeringen også i tiden som kommer, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Avanserte brukere
Undersøkelsen viser også at nordmenn i større grad tar i bruk avanserte tjenester enn noen andre i nasjonaliteter i Europa. Halvparten av oss laster ned og installerer programvare fra nettet, og to av tre holder datamaskinen fri for virus og spyware. Her er Norge ledende i Europa. Over 20 prosent av nordmenn har laget en nettside. Dette er dobbelt så mange som gjennomsnittet i EU.

- Statistikken viser at Norge har god og bred digital kompetanse i europeisk målestokk. Dette gir inspirasjon til det videre arbeidet med å sikre at alle har digital kompetanse, sier Grande Røys.

Eurostat-undersøkelsen viser at 78 prosent av husholdningene i Norge i 2007 hadde knyttet seg til Internett. Dette er en økning på ni prosent fra 2006. Gjennomsnittet i EU lå i fjor på 54 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført i andre kvartal 2007 og dekker husholdninger og individer i alderen 16 til 74 år i 29 europeiske land.