Historisk arkiv

Forslag om standarder for lyd- og videoinnhold på offentlige nettsider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Lyd og video på offentlige virksomheters nettsteder skal kunne brukes av alle. Dette mener Standardiseringsrådet. Rådet foreslår nå IT-standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med innbyggerne. Forslagene ble i dag overlevert til fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Lyd og video på offentlige virksomheters nettsteder skal kunne brukes av alle. Dette mener Standardiseringsrådet. Rådet foreslår nå IT-standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med innbyggerne. Forslagene ble i dag overlevert til fornyingsminister Heidi Grande Røys. 

- Det er et demokratisk problem dersom folk ikke har lik tilgang til offentlig informasjon. Som innbygger skal du kunne forvente lik behandling, uavhengig av hvilken programvare og programvareplattform du som bruker har valgt. Nettbrukerne skal ikke tvinges til å kjøpe programvare fra spesielle leverandører for å få tilgang til offentlig informasjon og tjenester. Derfor satser regjeringen på åpne standarder, sier Heidi Grande Røys.

Fra 1. januar i år må alle statlige virksomheter ta i bruk obligatoriske IT-standarder for publisering av dokument på offentlige nettsteder. Nå skal flere bruksområder bli dekket av standarder, blant annet lyd og video. I dag opplever mange Linux- og Mac-brukere problemer når de skal se video på offentlige nettsteder fordi disse bruker leverandøreide løsninger som bare fungerer på Windows. Standardiseringsrådet foreslår at all video- og lydmateriale på offentlige nettsteder skal benytte formatet OGG. Rådet foreslår også at offentlige virksomheter skal benytte standardene PDF eller ODF når de sender dokumenter til innbyggere og næringsliv per e-post.

- Jeg ønsker at åpne standarder tas i bruk i offentlig forvaltning. Bruk av åpne standarder i offentlige virksomheter gir bedre konkurransevilkår. Det hindrer favorisering av én programvareleverandør fremfor andre. Jeg tror også at åpne standarder bidrar til nyskaping i IKT-sektoren. Vi ser blant annet at leverandøreide standarder hindrer utvikling og bruk av fri programvare, sier Grande Røys.

Fornyingsministeren vil sende forslaget på bred høring. Regjeringen vil deretter avgjøre hvilke standarder som skal tas i bruk.

Standardiseringsrådet er et bredt sammensatt organ som gir departementet råd om hvilke standarder som bør være anbefalt eller obligatorisk for hele eller deler av offentlig sektor. Statlige etater, kommuner, KS og Standard Norge er representert i rådet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er sekretariat for Standardiseringsrådet. Difi har ansvar for å drive arbeidet framover og utarbeider beslutningsgrunnlag for rådet.

Standardiseringsrådets forslag til 2. versjon av Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor (PDF, 3 Mb)

Bilde: Standardiseringsrådets leder Olaf Østensen overleverer forslaget til statsråd Heidi Grande Røys på en minnepinnne. Foto: FAD
Bilde: Standardiseringsrådets leder Olaf Østensen overleverer forslaget til statsråd Heidi Grande Røys på en minnepinnne. Foto: FAD