Historisk arkiv

Skal trene afghanske styrker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Omfattende opplæringsprogrammer er nøkkelen til at utenlandske styrker skal kunne trekke seg ut av Afghanistan, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

En del av den norske militære innsatsen i Afghanistan dreier seg om å trene og øke kapasiteten til afghanske sikkerhetsstyrker, slik at disse selv kan ivareta sikkerheten i landet.  – Omfattende opplæringsprogrammer er nøkkelen til at utenlandske styrker skal kunne trekke seg ut av Afghanistan, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

ISAFs mandat er å bidra til sikkerhet og yte assistanse til afghanske myndigheter, samt å bidra til nødvendig sikkerhet slik at FN-personell og hjelpeorganisasjoner kan utføre sitt arbeid. Dette mandatet ble fornyet senest 22. september i år gjennom sikkerhetsrådsresolusjon 1833.

- Arbeidet med å bygge et stabilt Afghanistan har vist seg vanskeligere enn mange hadde forestilt seg. Det er åpenbart at situasjonen er krevende - og at den kommer til å forbli krevende i lang tid fremover. Dette har Regjeringen vært tydelig på hele veien. Men det er viktig å huske at det er også er gjort synlige og viktige fremskritt som utgjør en stor forskjell i hverdagen for den jevne afghanske borger, sier forsvarsministeren.

Norge øker innsatsen for å trene den afghanske hær

Hun sier at det vil være behov for internasjonal innsats i lang tid fremover. Samtidig er det avgjørende at afghanerne selv tar større ansvar for sin egen sikkerhet og utvikling. En del av den norske militære innsatsen i Afghanistan dreier seg derfor nettopp om å trene og øke kapasiteten til afghanske sikkerhetsstyrker, slik at disse selv kan ivareta sikkerheten i landet.
- Norge øker denne innsatsen betydelig når vi i januar 2009 sender et trenings- og mentoreringslag (OMLT) lag på 48 offiserer og vervede til Afghanistan, sier Strøm-Erichsen.

Innsettingsområdet til det norske OMLT-bidraget er hele Afghanistan. OMLT-bidraget er et av Forsvarets satsingsområder, og består av norske offiserer som utdanner, trener, veileder og er mentorer for sine offiserskolleger i den afghanske hæren. Personellet trener i disse dager for å bli klare til å trene den afghanske 1. infanteribataljon i 1. brigade i 209. korps etter nyttår. Den afghanske infanteribataljonen, også kalt kandak, som Norge har ansvaret for, er foreløpig planlagt stasjonert i Faryab provins, i nærheten av den norske PRT-leiren i Meymaneh. Som en del av forberedelsene planlegges det å sende en klargjøringsstyrke, som skal sikre at kontorfasiliter og forlegning er på plass når styrken kommer i januar 2009.

Om lag 20 personer er mentorer, mens de resterende i treningslaget skal dekke ulike støttefunksjoner, fra samband til vedlikehold.

En planoffiser i sør

Norge vil samarbeide med andre ISAF-nasjoner som opererer i de samme områder som den afghanske avdelingen og det norske treningslaget. Derfor er en planoffiser i disse dager på plass i den nederlandske Task Force i Uruzgan, for å legge til rette for at det norske treningslaget skal kunne operere i sør. Han skal sikre nødvendig forsynings- og logistikkstøtte, som er et nasjonalt ansvar. I tillegg skal han innhente militærfaglig kunnskap og regional situasjonsforståelse for at styrken skal ha best mulig forutsetning for å støtte avdelingen de mentorerer.