Historisk arkiv

Krigskorset utdeles for første gang på 60 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Når det i dag ble besluttet å gi Krigskorset med sverd for første gang på 60 år, er det et historisk bevis på at vi anerkjenner våre soldaters fremragende innsats både før og nå, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen har i statsråd 2. oktober besluttet å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid. Det er første gang på 60 år at medaljen, som rangerer foran alle andre norske ordener og medaljer, deles ut.
- Tildeling av Krigskorset er en sak som har engasjert meg. I august 2007 fikk Institutt for forsvarsstudier i oppdrag å se nærmere på hva som skjedde den dagen Austlid mistet livet. Deres utredning konkluderte med at kaptein Austlid utviste en personlig tapperhet og fremragende innsats som ikke står tilbake for andre som er tildelt Krigskorset. Innsatsen hadde også strategisk betydning. Dagen i dag er en god markering av Austlids ekstraordinære innsats, sier Strøm-Erichsen.

Anerkjenner heltemot
Kaptein Austlids innsats knytter seg til en hendelse som fant sted 15. april 1940 ved Hagevollen på Dovre. Han ledet en mindre norsk styrke som angrep en tysk stilling for blant annet å sikre fremrykningen til den norske regjeringen på vei til Åndalsnes. Kaptein Austlid falt for tyske kuler. Innsatsen bidro til at sentrale regjeringsmedlemmer kom seg over til Åndalsnes.
- Austlid beviste med sin heltemodige innsats at han behersket to viktige forhold vi fortsatt setter veldig høyt: En høy grad av militær kompetanse, disiplin og treningsnivå, og en konstant refleksjon om hvordan denne skal både anvendes og begrenses. Austlid var i en svært krevende situasjon, men viste ved sine handlinger at han var klartenkt, kompetent og mest av alt utviste personlig tapperhet. Han ofret sitt liv for Norge. I dag anerkjenner vi hans heltemot og tildeler ham Krigskorset med sverd, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Krigskorset med sverd  

 Viktig forbindelseslinje
- Det har også vært viktig å kunne trekke forbindelseslinjene fra 2. verdenskrig gjennom etterkrigstiden og til de nye sikkerhetssituasjonene som nå må håndteres. Fremfor å etablere en ny orden for nåtidens operasjoner, blir en gjenopptakelse av bruken av Krigskorset en god måte til å vurdere andre situasjoner der det er utvist fremragende innsats av strategisk betydning, avslutter forsvarsministeren.

Fakta om Krigskorset med sverd:
Krigskorset ble innstiftet i London under 2. verdenskrig ved Kongelig resolusjon av 23. mai 1941, og rangerer foran alle norske ordener og medaljer.
Tildelingene ble administrativt besluttet avsluttet høsten 1949.Den 26. juni 2009 ble det besluttet ved Kongelig resolusjon å gjenoppta bruken av Krigskorset med sverd.
Regjeringen har i statsråd 2. oktober 2009 besluttet å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid.


Les mer på Forsvarsnett.