Historisk arkiv

- Austlid døde som helt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kaptein Eiliv Austlid fikk i dag Krigskorset med sverd post mortem for sin heltmodige innsats 15. april 1940. Det er første gang på 60 år den høyest rangerte norske ordenen blir delt ut.

Forsvarssjef Harald Sunde da Krigskorset med sverd til Eiliv Austlids etterlatte.
Forsvarssjef Harald Sunde ga krigskorset med sverd til Eiliv Austlids etterlatte, her ved sønnen Bjørnar Austlid og datteren Gunnhild Oppigard Austlid. Alle foto: Taral Jansen, Forsvarets mediesenter.

- Norge hedrer i dag en av sine krigshelter med krigskorset med sverd. Dette er en høyst fortjent heder. I altfor lang tid har Austlids familie og medsoldater måtte leve med en urett. Det ble nemlig hevdet at det var Austlids uaktsomhet og mangel på dømmekraft som hadde ført dem opp situasjonen som kostet mange nordmenn livet. Men sannheten om denne dramatiske aprildagen kom for en dag. Jeg er stolt over at vi her i landet vårt evner å finne slike sannheter, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen besluttet i statsråd 2. oktober å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid. Medaljen rangerer foran alle andre norske ordener og medaljer.
- Da Regjeringen besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset i fjor, var det første vi gjorde å rette opp den uretten vi skjønte var blitt begått mot kaptein Austlid, sa statsministeren.

De etterlatte fikk medaljen
Krigskorset med sverd ble delt ut av forsvarssjef Harald Sunde. Til stede for å ta i mot medaljen var Eiliv Austlids barn Bjørnar Austlid, Gunnhild Oppigard Austlid og Hallvard Austlid, sammen med øvrig familie. Eldstesønnen Arnfinn Austlid kunne dessverre ikke være til stede.

 - Austlid døde som en helt, og hedres i dag for sin fremragende tapperhet, sa forsvarsminister Grete Faremo.

Austlid-familien, her ved Bjørnar og Hallvard, hilste på Grete Faremo og Jens Stoltenberg.
Austlid-familien, her ved Bjørnar og Hallvard, hilste på forsvarsminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenberg.

Kaptein Austlids innsats knytter seg til en hendelse som fant sted 15. april 1940 ved Hagevollen på Dovre. Han ledet en mindre norsk styrke som angrep en tysk stilling for blant annet å sikre den norske regjeringen som var på vei til Åndalsnes. Kaptein Austlid og noen av hans soldater falt for tyske kuler. Som en følge av angrepet berget medlemmene i regjeringen livet og kom seg i sikkerhet, og de kom seg etter hvert til England.

Både statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen takket familien og andre som har jobbet for å få frem sannheten om hva som skjedde denne dagen.

Fakta om krigskorset:
Regjeringen besluttet i 2009 å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset for heltemodig innsats. Nå skal det kunne tildeles både for innsats i ekstreme situasjoner under 2.verdenskrig og for innsats under utenlandsoperasjoner i hele etterkrigsperioden og frem til i dag.

Ordenen tildeles av Kongen i statsråd. Krigskorset ble innstiftet ved kgl. res. av London-regjeringen i 1941. Krigskorset er tidligere tildelt 273 norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdenskrig. Krigskorset er ikke blitt utdelt etter 1949.

Se video her: http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=195244

Kaptein Eiliv Austlid fikk krigskorset med sverd post mortem.
Kaptein Eiliv Austlid fikk krigskorset med sverd post mortem.

Forsvarsminister Grete Faremo fikk blomster fra Bjørnar Austlid som takk.
Forsvarsminister Grete Faremo fikk blomster fra Bjørnar Austlid som takk.

Foto: Forsvarets mediesenter
Eiliv Austlids etterkommere Bjørnar, Gunnhild og Hallvard (fra venstre på fremste rad)mottok medaljen på vegne av sin far. 

Grete Faremo og Jens Stoltenberg var til stede under krigskorsutdelingen.
Grete Faremo og Jens Stoltenberg var til stede under krigskorsutdelingen.

For flere bilder fra seremonien, se Forsvarets mediearkiv http://mediearkiv.forsvaret.no/fotoweb/
   eller se http://www.flickr.com/photos/statsministerenskontor/