Historisk arkiv

Vil videreutvikle materiellsamarbeidet med USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- USA er Norges viktigste samarbeidspartner på forsvarsmateriellområdet. Vi vil jobbe målrettet for å videreutvikle dette gode samarbeidet i årene som kommer, sa forsvarsminister Grete Faremo ved åpningen av forsvarsindustrikonferansen 8. desember.

- USA er Norges viktigste samarbeidspartner på forsvarsmateriellområdet. Vi vil jobbe målrettet for å videreutvikle dette gode samarbeidet i årene som kommer, sa forsvarsminister Grete Faremo da hun onsdag 8. desember åpnet en felles konferanse for forsvarsindustrien i USA og Norge.

Konferansen ble arrangert av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) i samarbeid med den amerikanske søsterorganisasjonen National Defence Industrial Association (NDIA).

- Positivt for det bilaterale forholdet
Hensikten med konferansen er å styrke det bilaterale forsvarsindustrisamarbeidet. Det er første gang konferansen arrangeres, og det er planlagt at slike konferanser skal finne sted regelmessig.

- Det er positivt at industrien tar initiativ til slike arrangementer. I tillegg til at det er nyttig for norsk industri, bidrar det også til å styrke det bilaterale forholdet og samarbeidet mellom våre to land, noe som er viktig for denne regjeringen, sa Faremo.

Materiellsamarbeidet mellom USA og Norge omfatter både sjø-, luft- og landforsvarskapasiteter, og favner alle faser av materiellprosjekter, fra FoU og konseptutvikling via anskaffelser, øving og trening til vedlikehold og utfasing.

- Forsvarets anskaffelse av kampflyet F 35 vil naturlig nok utgjøre en av de viktigste pilarene for samarbeidet med USA i mange år fremover, påpekte Faremo.

Industrielt samarbeid og etikk viktig
- Denne regjeringen har særlig fokus på hvordan militære behov påvirker den norske forsvarsindustrien. Vi ønsker at anskaffelser til Forsvaret også skal komme norsk industri konkret til gode, sa Faremo.

 - Norsk industri er svært konkurransedyktig på en rekke områder, blant annet innenfor kompositt-, kommunikasjons-, ammunisjons- og missilteknologi. Det gleder meg at både Kongsberg og Nammo har lykkes med å vinne kontrakter i USA. Samtidig vil jeg understreke at Norge har et strengt og fortutsigbart eksportkontrollregelverk for forsvarsmateriell. Etiske retningslinjer skal ivaretas av alle berørte parter i uvikling og anskaffelse av forsvarsmateriell. Derfor er det gledelig at forsvarsindustrien, i samarbeid med Transparency International har utformet en global standard for etiske retningslinjer, avsluttet forsvarsministeren.

Talen forsvarsministeren holdt finner du her.