Historisk arkiv

- Viktig å tenke effektive løsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Brussel 10. juli: Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet møtte i dag sjef EDA Claude-France Arnould og stabsjef ved SHAPE Manfred Lange.

Brussel 10. juli: Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet
møtte i dag sjef EDA Claude-France Arnould og stabsjef ved SHAPE Manfred Lange.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen og sjef EDA Claude-France Arnould

Statssekretær Roger Ingebrigtsen og sjef EDA Claude-France Arnould (European Defence Agency)

Statssekretæren startet dagen hos European Defence Agency. - Norge er fornøyd med den positive utviklingen vi ser i samarbeidet med EDA. Vi er en aktiv deltaker i byråets regime for forsvarsanskaffelser og er engasjert i initiativer for å utvikle, styrke og effektivisere europeiske kapabiliteter. Jeg kan nevne MARSUR, EDAs maritime overvåkingsprosjekt med 18 deltakerland, som er et godt eksempel på flernasjonalt samarbeid. Et annet eksempel er flernasjonale Air-to-Air refuelling (AAR), som skal styrke europeisk lufttankingskapasitet, sier statssekretæren etter møtet med Arnould. Norge er med i begge disse.

- Strategisk dialog viktig
- Som Nato-medlem er Norge opptatt av å unngå unødvendig duplisering mellom EU og Nato. Derfor er den strategiske dialogen mellom EU og Nato så viktig, og noe vi er opptatt av. EUs "Pooling and sharing" og Natos "Smart Defence" er begge en måte å tenke på som Norge anser som helt nødvendig og riktig. Derfor er vi glade for det økte fokuset hos begge parter på nettopp dette feltet - spesielt gitt dagens økonomiske klima der de aller fleste europeiske land må kutte i forsvarsbudsjettene sine, og er på jakt etter enda mer effektive løsninger, sier statssekretæren.

- Jeg snakket likevel med Arnould om Norges bekymring for at EDA reduserer en del forsknings- og teknologiprosjekter . Det er noe vi følger med på, og håper vil ta seg opp igjen, sier Ingebrigtsen.

General Manfred Lange, SHAPE og statssekretær Roger Ingebrigtsen

General Manfred Lange, SHAPE og statssekretær Roger Ingebrigtsen (Foto: SHAPE)

- Alliansen en hjørnesten
Videre møtte statssekretæren general Manfred Lange, Chief of staff Allied Powers Europe.

- Det var en god anledning for oss til å diskutere Afghanistan og veien videre når vi nå reduserer vårt styrkebidrag tidligere enn planlagt (mer informasjon her). Vi snakket om Norges bidrag i Afghanistan videre. Vi endrer innretning og antall, men ikke vårt engasjement - eller vårt allierte ansvar overfor Nato, sier Ingebrigtsen.

- Vi snakket naturligvis litt om det sterke båndet Norge har til Nato, og som fortsatt vil være like viktig i fremtiden post-Afghanistan - i våre nærområder ikke minst. Like viktig er det å videreutvikle vårt samarbeid om effektive løsninger med Nato. Jeg understreket også Norges treningsmuligheter for allierte - vi har de aller beste forhold å trene i, og jeg håper vi vil se enda flere allierte soldater på trening hos oss i fremtiden, avslutter statssekretær Roger Ingebrigtsen.

EDA (Euopean Defence Agency) ble opprettet i 2004 for å styrke EUs kapabiliteter for militær krisehåndtering og gjennomføring av EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP).

SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) er et av Natos to strategiske militære hovedkvarter, og ligger i Mons i Belgia.