Historisk arkiv

Norske styrker ut av Faryab i høst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På anmodning fra ISAF avslutter Norge sitt militære engasjement i Faryab provins i løpet av høsten 2012. Norges militære innsats vil fra da konsentreres om Kabul og Mazar-e-Sharif.

Norske soldater trener afghanere (FMS, Torbjørn Kjosvold)

Norske soldater trener afghanere (Forsvarets mediesenter, Torbjørn Kjosvold)

Uttrekningen av de norske styrkene fra Faryab-provinsen er en del av NATOs strategi fram mot avslutning av ISAF-operasjonen i 2014. ISAF-ledelsen informerte forsvarsminister Espen Barth Eide om den justerte planen under hans besøk i Kabul søndag 22. april.

- Prosessen med å overføre sikkerhetsansvaret i Faryab til afghanerne er allerede godt i gang ved at afghanerne selv har ledet de militære operasjonene i provinsen i lang tid. De afghanske sikkerhetsstyrkene anses derfor å være i stand til å overta sikkerhetsansvaret i provinsen allerede nå i høst, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

I ISAFs kampanjestrategi for Nord-Afghanistan skal innsatsen konsentreres om de store befolkningssentrene og de viktigste transportrutene. Avviklingen av den norsk-ledede PRT'en er en del av denne strategien.

Panservogn CV90n i Nord-Afghanistan

Panservogn CV90n i Nord-Afghanistan (Forsvarets mediesenter, Lars Magne Hovtun)

Norge styrker innsatsen i Kabul og Mazar-e-Sharif
Norge økte nylig sitt militære bidrag i Afghanistan gjennom å sende spesialstyrker til Kabul for mentorering og trening av det afghanske politiets sentrale beredskapsstyrke, CRU. Videre vil Norge stille et C-130J militært transportfly til rådighet for ISAF fra september 2012. Norge vurderer ytterligere bidrag både i Kabul og i Masar-e-Sharif når oppdraget i Faryab avvikles. Norge vil fortsatt ha et substansielt militært bidrag i Afghanistan helt fram til utgangen av 2014.

-Vi gikk inn med våre allierte og vil først trekke oss ut med våre allierte når tiden er inne. At PRT-oppdraget avsluttes nå i tråd med ISAFs ønske endrer ingenting på dette, sier forsvarsminister Espen Barth Eide

Den sivile innsatsen vil samtidig videreføres på et høyt nivå.

Pressekontakt: Eskil Grendahl Sivertsen, 92689277.