Historisk arkiv

Første JSM-skroget avduket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Dette er virkelig en milepæl og markerer et viktig skritt videre i arbeidet med å sikre både vår fremtidige operative evne og muligheter for norsk forsvarsindustri, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug etter at han torsdag 29. november offisielt avduket det første ferdige skroget for Joint Strike Missile (JSM), utviklet av Kongsberg spesielt for Norges nye kampfly F-35.

Konserndirektør i Kongsberg Walter Qvam og statssekretær Eirik Øwre Thorshaug avduker det første JSM-skroget (Forsvarsdepartementet)

- Dette er virkelig en milepæl og markerer et viktig skritt videre i arbeidet med å sikre både vår fremtidige operative evne og muligheter for norsk forsvarsindustri, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug etter at han torsdag 29. november offisielt avduket det første ferdige skroget for Joint Strike Missile (JSM), utviklet av Kongsberg spesielt for Norges nye kampfly F-35.

JSM er en videreutvikling av det nye sjømålsmissilet til Sjøforsvaret, NSM, som også er utviklet av Kongsberg og som allerede er i operativ drift. Det nye missilet tilbyr enestående egenskaper mot godt forsvarte sjømål, og kan bæres internt i våpenrommet på F-35. Dette gjør at flyet kan beholde lavsignaturegenskapene samtidig som det bærer med seg slagkraftige langtrekkende våpen. Avdukingen på torsdag signaliserer at man nå er ferdig med utformingen av selve skroget, og at man nå kan begynne å forberede videre testing.

- Vi har definert en moderne og effektiv anti-overflate kapasitet som en svært viktig evne for Norge, og derfor begynte vi utviklingen av JSM. Vi har også fått indikasjoner på at flere andre partnerland er interessert i den kapasiteten JSM tilbyr, og vi gjør nå alt vi kan for å sikre at det blir gjort tilgjengelig for brukere av F-35 i fremtiden, sier statssekretær Thorshaug.

Missilet utvikles i et partnerskap med Forsvarsdepartementet og i nært samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt. Samlet sikrer disse at utviklingsprosessen støttes av et av verdens ledende miljøer for missilteknologi, som tidligere har utviklet produkter som luftvernsystemet NASAMS, Pingvin sjømålsmissil og NSM.

Første JSM-skroget (Forsvarsdepartementet)

- Det er en enorm forskjell på en F-35 med JSM og en uten, sier brigader Morten Klever i kampflyprogrammet, som selv deltok i arbeidet med å integrere Pingvin-missilet på F-16. – Vi trenger evnen til å kunne bekjempe godt forsvarte mål uten å måtte basere oss på å overvelde motmidlene med et stort antall mindre kapable våpen, noe som få kan tillate seg å gjøre i dagens stridsmiljø. JSM, med sin lange rekkevidde, gode manøvrerbarhet og treffsikkerhet, lavsignatur og avanserte styringssystemer gir oss de kapasitetene vi trenger, avslutter brigader Klever.

2013 vil bli et svært viktig år for JSM. Det skal da gå gjennom et såkalt «Critical Design Review» før man begynner forberedelsene for det endelige utviklingstrinnet og full integrasjon i F-35.