Historisk arkiv

Fremtidig maritim helikopterkapasitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt med å sikre en optimal maritim helikopterkapasitet for Norge. NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper vi etterspør, og som dekker de fremtidige operative behov for et maritimt helikopter i Kystvakten og Marinen. Samtidig har forsvarsminister Espen Barth Eide tatt initiativ til å få klarlagt hva som eventuelt kunne være alternativet til NH90, dersom vi kommer i en situasjon der vi må konstatere at leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til kontrakten.

Forsvarsminister Espen Barth Eide sendte i dag svar på spørsmål nr. 1824 fra Stortinget til skriftlig besvarelse om helikopter-kapasiteten i Kystvakten. Her er status i forhold til Forsvarets maritime helikoptre.

 

Kystvakten leverer

Kystvakten leverer svært god operativ evne. De siste årene har Kystvakten blant annet lyktes i å redusere tyvfisket i Barentshavet fra en verdi på om lag 1 milliard kroner i 2005 til tilnærmet ingenting i dag. Dette er bare ett av mange eksempler på at Kystvakten leverer. Våre fartøy er kontinuerlig ute og seiler, og bidrar i øvelser og operasjoner, hjemme og ute. Vi har brukt milliardbeløp på nye fregatter og kystkorvetter, og vi har anskaffet nye kystvaktfartøy. Moderne, effektive fartøyer, dyktige medarbeidere og nært samvirke med andre ressurser i Forsvaret og med relevante sivile myndigheter, har gitt stadig bedre måloppnåelse i Kystvakten i denne perioden.

Bekymring over manglende levering av NH90

De nye NH90-helikoptrene er kraftig forsinket. Samtidig er den tekniske statusen på våre Lynx-helikoptre preget av høy alder og mye bruk. Hyppige behov for vedlikehold gjør at vi til tider har få Lynx-helikoptre tilgjengelige ombord i våre fartøy.

-Den gjenværende flytiden på våre Lynx-helikoptre må disponeres med forsiktighet inntil vi med sikkerhet vet når et tilstrekkelig antall nye helikoptre er på plass, sier forsvarsministeren. -Det kan f.eks. bety at man er tilbakeholden med å bruke helikoptre i situasjoner der det hadde vært fordelaktig, men ikke tvingende nødvendig, nettopp for å ha kapasitet tilgjengelig i mer kritiske situasjoner, sier Eide.

-Jeg deler flere andres bekymring over den operative tilgjengeligheten på maritime helikoptre, sier forsvarsministeren.

NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper Norge etterspør, og som dekker de fremtidige operative behov for et maritimt helikopter i Kystvakten og Marinen. Forsvaret opplyser at de er svært fornøyde med NH90-helikopteret ut fra militære og tekniske kriterier.

NH90 er fremdeles regjeringens førstevalg

-Problemet er knyttet til forsinket levering fra produsenten. Vår bekymring for konsekvensene av disse forsinkelsene er behørig kommunisert til leverandøren, NH Industries. Som reaksjon på dette fremholder produsenten at de gjør det de makter for å øke leveransehastigheten. Vi vil få avklart i løpet av det neste halve året om de lykkes, sier Espen Barth Eide.

-NH90 er fremdeles regjeringens førstevalg, understreker forsvarsministeren.

Operativ evne er prioritet

For å opprettholde operativ evne har Forsvarsdepartementet iverksatt flere umiddelbare tiltak. En oppdatering og levetidsforlengelse av to til fire Lynx-helikoptre er akkurat nå til vurdering. Forsvarsministeren har tatt initiativ til å klarlegge hva som eventuelt kunne være alternativet til NH90, dersom vi kommer i en situasjon der vi må konstatere at leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til kontrakten. Forsvaret er gitt i oppdrag å undersøke muligheten for å få levert maritime helikoptre av typen Sikorsky Seahawk. Forsvarsministeren har også bedt om en utredning om operative konsekvenser av å anskaffe et alternativt helikopter, ettersom både våre fregatter og våre kystvaktfartøyer er nøye tilpasset NH90.

-Jeg kan forsikre alle om at jeg arbeider aktivt med å sikre en optimal maritim helikopterkapasitet for Norge, avslutter Eide.

Denne uken er statssekretær Roger Ingebrigtsen i USA, der han blant annet har gjennomført samtaler med produsenten av Seahawk, Sikorsky.

Denne uken er statssekretær Roger Ingebrigtsen i USA, der han blant annet har gjennomført samtaler med produsenten av Seahawk, Sikorsky.