Historisk arkiv

Norsk fregatt skal lede NATOs maritime styrke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

En norsk fregatt skal være kommandofartøy for NATOs stående maritime styrke i andre halvår 2013. – Dermed vil fregatten lede det viktige arbeidet med å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Afrikas horn, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og styrjesjef Henning Amundsen
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og styrkesjef Henning Amundsen (Forsvarsdepartementet)

NATO har bedt Norge om å ta lederrollen for Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) i andre halvår 2013. Gjennom denne rollen vil fregatten og staben også lede operasjonen Ocean Shield.

Det er første gang de nye fregattene deltar i en NATO-operasjon.
- Med dette viser vi at Norge er rede til å ta på seg viktige oppgaver på vegne av NATO også til havs. Norge har moderne fregatter med stor kapasitet, godt trente mannskaper og stabsoffiserer som kan lede krevende maritime operasjoner, understreker forsvarsministeren.

Det er de samme NATO-styrkene som vil komme til unnsetning dersom det skulle oppstå en situasjon som krever internasjonal krisehåndtering i våre nærområder.

Sikrere seilinger
Piratvirksomheten har vært høy i Det indiske hav siden 2008. En mer offensiv taktikk fra de internasjonale anti-piratstyrkene og skipsfartsnæringens preventive tiltak har gjort seilingene noe sikrere. Fra våren 2011 har det vært en klar nedgang i antall kapringer, men problemet er fortsatt stort.

- Piratsituasjonen har bedret seg, men det er fortsatt nødvendig med militære tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten for skipstrafikk og sjøfolk. Den militære, maritime tilstedeværelsen er fortsatt nødvendig for at situasjonen ikke igjen skal komme ut av kontroll, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Fregatten vil ha med kyst- eller marinejegere med kapasitet til å visitere eller pågripe pirater.

Må løses på land
Piratvirksomheten har rammet den globale skipstrafikken hardt de siste årene. Den utgjør en betydelig trussel for humanitære forsyninger til Somalia.
- Norge er en stor skipsfartsnasjon, og ønsker å bidra for å bekjempe piratvirksomheten. Samtidig er det viktig å understreke at den langsiktige løsningen på piratproblemet ligger på land, sier Strøm-Erichsen.

Kostnad
Kostnaden ved å delta i NATOs stående marinestyrke er beregnet til rundt 94 millioner kroner. Tilleggsutgifter til deltakelse som styrkesjef i Ocean Shield er beregnet til 60 millioner kroner, derav 45 millioner i 2013. Utgiftene dekkes innenfor rammen av forsvarsbudsjettet.

Norge har tidligere deltatt med en fregatt til EU-operasjonen Atalanta (aug 2009-jan10) pluss stabsoffiserer både til EU- og NATO-operasjonen. I 2011 deltok et Orion overvåkingsfly i NATO-operasjonen Ocean Shield i en periode på tre måneder.

Fakta og bakgrunn:
Det går om lag 20 000 skip gjennom dette havområdet årlig, og rundt tusen av dem er norsk-kontrollerte. Om lag halvparten av disse fører norsk flagg.

NATO etablerte sin maritime operasjon, Ocean Shield, 17. august 2009. Operasjonen ledes fra NATOs maritime hovedkvarter i Northwood utenfor London. EUs maritime operasjon utenfor Somalia heter Atalanta og ble opprettet i 2008. Det internasjonale anti-piratarbeidet er organisert med mandat fra FNs sikkerhetsråd. FNs sikkerhetsråd har gjennom flere resolusjoner oppfordret stater og organisasjoner til å delta i bekjempelsen av den somaliske piratvirksomheten.