Historisk arkiv

Største investering i Hæren gjennom tidene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Nå er det klart at Hæren får nye og oppgraderte pansrede kjøretøy til om lag ti milliarder kroner. – Et kjempeløft for Hæren, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Torsdag ble det klart at Hæren får nye og oppgraderte pansrede kjøretøy til om lag ti milliarder kroner. – Et kjempeløft for Hæren, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

CV 90 panservogn på Setermoen

CV 90 panservogn på Setermoen (Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter)

Stortinget behandlet saken i dag, og debatten viste at det er bred tilslutning til regjeringens forslag om å anskaffe nye panservogner til Hæren. Hæren får med dette 146 ombygde eller nye panservogner av typen CV-90, og Panserbataljonen og Telemark bataljon får dermed økt sin kapasitet kraftig.

- De nye vognene vil gi Hæren et betydelig løft i form av bedret kampkraft og økt beskyttelse for mannskapene som opererer dem. Vognene får en kapasitet som gjør at de blir enda mer anvendbare i operasjoner både her hjemme og i utlandet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Nye kapasiteter vil være bl.a. økt minebeskyttelse, nettverksintegrering, bedre egenbeskyttelse i form av fjernstyrt våpenstasjon og gummibelter for økt fremkommelighet. De nye panservognene er en forutsetning for fremtidens hærstruktur slik den er beskrevet i langtidsproposisjonen.

Muligheter for norsk industri
Hoveddelen av materiellet vil bli anskaffet fra utenlandske leverandører, i første rekke svenske BAE Systems Hägglunds, men Forsvarsdepartementet har i tråd med retningslinjene krevd gjenkjøp/ industrisamarbeid for 100 % av verdien av kontrakten.

- For oss har det vært viktig at norsk industri har en betydelig rolle i prosjektet på de områdene der norsk industri har størst kompetanse og mulighet for etterfølgende eksport. På områder som sensorer, kommunikasjon, kommando- og kontrollsystem er det planlagt at prosjektets leveranser i hovedsak skal bestå av materiell fra norske leverandører, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Investerer nær 10 milliarder
Kostnadsrammen er 9 345 mill. kroner, inkludert en avsetning for usikkerhet. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for store, statlige investeringer.

Hæren har i dag 103 CV-90 stormpanservogner som skal bygges om. Prosjektet skal i alt levere 146 ombygde og nye CV-90-vogner. Vognene ble anskaffet fra midten av 1990-tallet, og har vært driftssikre og pålitelige. Vognene blir basert på en kombinasjon av nye CV-90-skrog, oppgraderte og ombygde CV-90-skrog og oppgraderte kanontårn. Det planlegges i tillegg å anskaffe bl.a. ubemannede bakke- og luftfarkoster, ulike marksensorer og kommunikasjonssystem.

Les hele proposisjonen her: Prop. 93 S (2011-2012)