Forsiden

Historisk arkiv

Bilde: Første JSM på F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Utviklingen av det nye missilet JSM fortsetter, og 27. februar ble en viktig milepæl nådd når det første missilet ble montert på en F-35 hos produsenten Lockheed Martin i Texas, USA.

JSM montert på F-35 (BF-24) - last ned bildet i høy oppløsning her(Bilde: Lockheed Martin)

Utviklingen av det nye missilet Joint Strike Missile (JSM) fortsetter, og 27. februar ble en viktig milepæl nådd når flyprodusenten Lockheed Martin for første gang monterte et av missilene på en F-35 ved fabrikken i Ft Worth, Texas.

Monteringen var del av en såkalt "fit check" av JSM på en ekstern våpenstasjon på F-35. Dette er en del av trinn 2 av utviklingen av JSM som ble godkjent av Stortinget i 2011 og bekrefter at missilet passer til de eksterne våpenstasjonene på F-35. Senere i år skal man også teste om missilet passer i de interne våpenrommene.

- Selv om vi fortsatt er langt unna en operativ bruk av JSM viser dette at utviklingen går etter planen. Som en del av trinn 2 av utviklingsprogrammet har Lockheed Martin fått en kontrakt gjennom JSF-programmet i USA som blant innebærer at man skal gjennomføre slike tester på alle variantene av F-35, samt gjennomføre tester i det interne våpenrommet på CTOL-modellen som Norge skal kjøpe, forklarer programdirektør Anders Melheim.

JSM er det eneste langtrekkende anti-overflatemissilet som er spesialdesignet for å passe i de interne våpenrommene på F-35, og utvikles av Kongsberg i partnerskap med Forsvarsdepartementet.  Missilet tilfører F-35 viktige operative egenskaper, og gjør det i stand til å bekjempe mål som er beskyttet av avanserte forsvarssystemer. Dette er vitalt for å kunne utføre alle typer operasjoner i forsvaret av Norge. JSM skal etter planen gjennomgå en såkalt "Critical Design Review" sommeren 2013 som vil bekrefte at designet er modent nok til å kunne fortsette integrasjonen og for at missilet skal være en formell kandidat for integrasjon på F-35.

- Vi vil sikre at norske F-35 får den operative evnen vi trenger, og derfor mener vi at JSM er et viktig prosjekt. Samtidig gir det store muligheter for norsk industri, og det er en viktig del av det industrisamarbeidet vi jobber for å få på plass i forbindelse med anskaffelsen av nye kampfly, avslutter Melheim.

 Klikk her for å se nyhetsgrafikken vår som forteller mer om industrisamarbeidet rundt F-35.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene som planlegges levert til Norge i 2017.