Historisk arkiv

Norsk feltsykehus til FN-operasjon i Tsjad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å tilby FN et feltsykehus til FN-operasjonen i Tsjad og Den sentralafrikanske republikk (SAR), MINURCAT II, for inntil ett år fra våren 2009. FN skal 15. mars overta etter den nåværende EU-operasjonen i samme område.

- Et norsk feltsykehus til operasjonen i Tsjad er en kritisk kapasitet av stor betydning for FN. Flere andre vestlige land har satt nærvær av et moderne feltsykehus som betingelse for selv å delta med styrker. Italia stiller i dag et feltsykehus til den pågående EU-operasjonen, men dette planlegges avsluttet innen mai og det finnes få andre alternativer, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hovedformålet med FN-operasjonen vil være å bidra til sikkerhet for flyktninger, internt fordrevne og hjelpetrengende blant lokalbefolkningen, samt for de humanitære hjelpearbeiderne. FNs generalsekretær beskriver den humanitære situasjonen i området som akutt. Tallet på hjelpetrengende nærmer seg 1,2 millioner. Av disse er 290 000 flyktninger fra Darfur i Sudan og 180 000 internt fordrevne i Tsjad.  I tillegg til betydelig humanitær støtte til Darfur har Norge i 2008 bidratt med 28 millioner kroner for å avhjelpe de humanitære lidelsene i Tsjad.

Alvorlig humanitær krise
Situasjonen i østre Tsjad og nordøstre SAR er nært knyttet til utviklingen i Darfur, som fortsatt er rammet av en av verdens mest alvorlige humanitære kriser. Flyktninger og opprørsgrupper krysser grensene mellom landene, og den vanskelige situasjonen i Darfur har derfor også store konsekvenser for stabiliteten i nabolandene.

Lovløshet, voldelige angrep og lokal bandittvirksomhet er imidlertid den største trusselen mot sivilbefolkningen og hjelpearbeidet. En viktig del av FN-operasjonens mandat er derfor å bidra til å styrke tsjadisk politi, fengselsvesen og rettsapparat. Norge har bidratt til dette gjennom økonomisk støtte til FNs opplæring av tsjadisk politi.

Vil øke innsatsen i Afrika
– Deltakelse i MINURCAT II er en viktig konkretisering av regjeringens ambisjon om å øke innsatsen i FN-ledede fredsoperasjoner, med særlig vekt på Afrika. Norges syn er at vestlige land i alt for stor grad har overlatt til landene i den tredje verden å stille styrker til FNs aller mest krevende operasjoner, som i stor grad finner sted i Afrika. Etter at vårt lenge planlagte bidrag til FN-operasjonen i Darfur ble hindret av motstand fra Sudans president sist vinter, er det ekstra gledelig at vi nå kan stille i nabolandet Tsjad, der FN nettopp etterspør et høykvalitets feltsykehus, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

EU leder i dag en militær styrke med FN-mandat i østre Tsjad og nordøstre SAR. Denne styrken ble etablert til støtte for FNs sivile operasjon i området, MINURCAT. Når EU-styrkens mandat utløper 15. mars 2009, vil FN overta ledelsen og styrken innlemmes i MINURCAT. Det er fra dette tidspunktet det norske feltsykehuset planlegges å være operativt.

Det norske feltsykehuset vil bestå av inntil 150 personell, fordelt på ca. 90 i selve sykehuset og inntil 60 i støttefunksjoner. Ekstrautgiftene knyttet til bidraget vil bli foreslått tilleggbevilget. Dette er i stor grad den samme kapasiteten som tidligere har stått på beredskap til EUs nordiske innsatsstyrke, som gikk av vakt 1. juli 2008. Det er med andre ord en vel trent og hurtig tilgjengelig kapasitet det her er snakk om.

Kritisk kapasitet
– Jeg er svært tilfreds med at Norge og det norske Forsvaret har mulighet til å stille en kritisk kapasitet til en viktig FN-operasjon i Afrika. Forbindelsene til konflikten i Darfur er åpenbar. Ved å delta i FN-operasjonen i Tsjad vil Norge bidra til å styrke FNs innsats i hele regionen. Vi må huske på at de store konfliktene i Afrika, i første rekke i Kongo og i Sudan/Tsjad, har tatt flere menneskeliv enn alle andre konflikter i vår tid, avslutter forsvarsministeren.

Norge har ikke kapasitet til å bidra til FN-operasjonen i Den demokratiske republikken Kongo i denne omgang, men Regjeringen vil umiddelbart gå i dialog med FN for å identifisere et eventuelt framtidig bidrag også til FN-styrken i Kongo.