Historisk arkiv

Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian er i Statsråd i dag tildelt Krigskorset med sverd for fremragende ledelse og tapperhet under operasjoner i Afghanistan.

– Jeg er meget glad for å kunne tildele Kristoffersen og Lian Krigskorset med sverd. De har begge – ved flere anledninger – utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forhindret terroranslag
Daværende major – nå oberst – Eirik Johan Kristoffersen var operasjonsoffiser i Afghanistan i 2007 og 2008. Han var blant annet sjef for bakkestyrken under en spesialoperasjon som da var unik i ISAFs historie. Kristoffersens personlige mot og inngående kjennskap til egen avdelings potensial, samt hans innsikt og evne til å utnytte andre tilgjengelige støtteressurser, var helt avgjørende for at operasjonen kunne gjennomføres.

Ved en annen anledning viste han fremragende mot og fremsynthet mens han koordinerte innsatsen mellom afghanske nasjonale styrker og ISAF-styrken i en kritisk fase av en pågående operasjon. Dette resulterte i at man etter all sannsynlighet fikk forhindret et terroranslag som kunne fått store konsekvenser.
– Innsatsen til Eirik Johan Kristoffersen er særdeles fremragende, også sett i et historisk perspektiv, påpeker statsråden.

Uten tanke for egen sikkerhet
Kaptein Jørg Lian var EOD-offiser (spesialist på eksplosivrydding) i Afghanistan i 2009. I februar det året gjennomførte opprørssoldater et angrep mot offentlige bygg. Kaptein Jørg Lian og hans gruppe gjorde en stor innsats i en kaotisk situasjon, og Lian løste oppdraget under svært uoversiktlige forhold og med høy risiko.

– Uten tanke for egen sikkerhet, bidro han til livreddende innsats, påpeker forsvarsministeren.

Senere samme år forskanset opprørere seg i en bank i Kabul. Avdelingen Lian støttet gikk til aksjon mot banken. Det ble oppdaget sprengladninger, samt døde opprørere med selvmordsvester og klargjorte håndgranater. Situasjonen var uoversiktlig, og det var eksplosjoner i området. Lian startet likevel umiddelbart klarering av bygget. Oppdraget ble gjennomført på en forbilledlig måte. Hans innsats fremheves som særdeles fremragende og avgjørende for at oppdraget kunne gjennomføres, under ekstreme og svært risikofylte forhold.

– De resultater Lian og Kristoffersen har stått for, under flere operasjoner, har bidratt til å øke sikkerheten til det afghanske folk og til å heve Norges anseelse i NATO og blant våre viktigste samarbeidspartnere, avslutter Faremo.

Overrekkelsen av medaljene vil finne sted på Veterandagen 8. mai. Da vil også Trond André Bolles medalje, som ble tildelt post mortem tidligere i år, bli overrakt til hans nærmeste pårørende.

Krigskorset med sverd utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile eller militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp. Les mer her.