Historisk arkiv

Forsvarsministeren besøker Barents Rescue 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Onsdag 18. september besøker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen rednings- og samarbeidsøvelsen Barents Rescue i Lyngen i Troms.

Barents Rescue 2013

Barents Rescue 2013 arrangeres i Lyngenområdet i Troms. (Foto: DSB)

Barents Rescue er en fullskala øvelse for norske, svenske, finske og russiske etater og organisasjoner i krisehåndtering og redningsoperasjoner i Barentsregionen. De fire landene veksler på å arrangere øvelsen, og Norge er årets vertsnasjon. Norge, Sverige, Finland og Russland har inngått en felles beredskaps- og redningsavtale om å gi hverandre gjensidig bistand over landegrensene ved en krise eller ulykke.

Onsdag 18. september vil øvelsen få besøk av kongeparet. Regjeringen vil være representert ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Om Barents Rescue 2013
Barents Rescue 2013 arrangeres fra 17.-19. september i Lyngen i Troms. Hovedscenarioet er et stort fjellskred fra Nordnesfjellet, som utløser en tsunamilignende flodbølge som kan bli opptil 45 meter på det høyeste. Deltakerne vil blant annet øve på evakuering av befolkningen, samt en tunnelulykke og en ulykke på en internasjonal ungdomsleir som også inngår i øvelsen.

Mer informasjon her: http://dsb.no/Barents-Rescue-2013/

Presse
Media er velkommen til å dekke besøket. For påmelding og praktisk informasjon, kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved Morten Harangen: morten.harangen@dsb.no eller 41 29 37 70. Mer info her: www.dsb.no/br13
Bilder fra øvelsen blir lagt ut her: http://www.flickr.com/photos/dsb_norge

Pressekontakt for forsvarsministeren: Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no eller mobil 90512319.