Historisk arkiv

Hedrer veteranene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

8. mai er Norges frigjøringsdag og veterandag. I dag hedrer vi alle dem som har påtatt seg risikofylte oppdrag, hjemme og ute, for at vi andre skal få leve fred og trygghet.

Forsvaret har laget et omfattende program på Akershus Festning, med medaljeseremoni, åpen dag og et eget program for barnefamilier fra kl. 16.30, se program her (trykk på Oslo).

- Dette er en gledesdag, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  I dag skal vi synliggjøre den viktige jobben veteranene våre har gjort, fra 2. verdenskrig og fram til i dag.

Over 100 000 nordmenn har siden 1945 tjenestegjort i nærmere 100 operasjoner i 40 land. Det dreier seg med andre ord om en anselig gruppe mennesker som har påtatt seg veldig krevende oppdrag. De har utsatt seg selv for store belastninger og i flere situasjoner risikert sitt eget liv for å redde andres.

- Jeg er imponert over den profesjonaliteten som preger våre soldater, sier forsvarsministeren. De utgjør en stor ressurs for samfunnet som burde være mer kjent. Til sammen har de en stor bredde i erfaringer, kunnskap og ferdigheter, ikke bare militære. Jeg mener den viktige kompetansen de har i større grad bør komme det sivile samfunn til gode.

På 1980-tallet var det ingen systematisk oppfølging av veteranene når de kom hjem fra utenlandsoppdrag. De siste årene har regjeringen imidlertid arbeidet for at veteranene skal få den støtten og anerkjennelsen de fortjener. Veteranene får i dag langt bedre opptrening før utreise og bedre oppfølging etter hjemkomst.

- Når oppdraget er utført og soldatene vender hjem, kan det være vanskelig å omstille seg til det ordinære livet hjemme, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. I dag har alle avdelinger en såkalt «mellomlanding»  på vei hjem fra utenlandstjeneste, der de får en debrief og mulighet til å snakke sammen. I tillegg får de god oppfølging av helsepersonell

Som en rettesnor for veteranarbeidet, vedtok regjeringen handlingsplanen «I tjeneste for Norge» i 2011. Et viktig tiltak har vært å gi veteranene én dør inn å henvende seg til i Forsvaret. Dette var en viktig del av bakgrunnen for at Forsvarets veterantjeneste ble opprettet i 2011. Arbeidet med handlingsplanen er godt i rute, av de 126 tiltakene er de aller fleste iverksatt eller godt i gang. I løpet av dette året vil det gjennomføres en grundig evaluering for å se hva som kan gjøres enda bedre.

- Jeg gleder meg til å hedre våre veteraner i dag. De har gjort en enormt viktig jobb for samfunnet og fortjener å bli løftet fram som de heltene de er, avslutter forsvarsministeren.

Her kan du lese hele programmet for Forsvarets arrangementer 8. mai 2013.

Veterandagen 8. mai
Veterandagen 8. mai (FMS)