Historisk arkiv

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

19 soldater er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.

19 soldater er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan:

  • 7 St. Olavsmedaljen med ekegren, derav 6 skjermet
  • 12 Krigsmedaljen, derav 4 skjermet

Oberstløytnant Frode Arnfinn Kristoffersen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007. 

Fenrik Stian Asbjørnsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.

Løytnant Eskil Tollan Dybfest tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Løytnant Henning Hallerud tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Orlogskaptein Rolf-Erik Hovland tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og kløkt under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Fenrik Morten Kvaal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Kaptein Trond Melting tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.

Oberstløytnant Tor Ove Talseth tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Kapteinløytnant Fredrik Thorvaldsen Utnes tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen vil bli overrakt ved en høytidelig seremoni i nær fremtid.