Historisk arkiv

Fregatter for fremtiden!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

1. juni 2006 er en merkedag for Sjøforsvaret, for Forsvaret og for landet vårt. Vi har fått en ny fregatt til Norge!

Fregatter for fremtiden!

Anne-Grete Strøm-Erichsen, Forsvarsminister

1. juni 2006 er en merkedag for Sjøforsvaret, for Forsvaret og for landet vårt. Vi har fått en ny fregatt til Norge!

KNM Fridtjof Nansen
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets Mediesenter

Norge er et maritimt land. Vi er omgitt av et rikt hav - og vi har lange tradisjoner med å forvalte de rikdommene havet gir. Fiske og fangst har vært næringsgrunnlaget gjennom hele vår historie. Nærheten til havet var også bakgrunnen for oppbyggingen av norsk skipsfart, og på 1970- tallet startet oljeeventyret i Nordsjøen.

De som ser at dette er umistelige verdier for landet vårt, har nå grunn til å være fornøyde. Det er nemlig ikke slik at vi behøver en trussel for å ha et Forsvar – det holder at vi har noe å forsvare. Og det har vi i Norge. Bærekraftig forvaltning og beskyttelse av ressursene våre er blant det viktigste vi gjør for kommende generasjoner. Dette har vært et satsingsområde for Forsvaret gjennom mange år, og regjeringen har gjennom Soria Moria-erklæringen lagt ytterligere vekt på dette, ikke minst med satsing på nordområdene og øket kontroll med havområdene.

Sammen med våre overvåkningssystemer, fly, kystvakt og andre marinefartøy, har de gamle fregattene vært en sentral spiller i det lagarbeid et moderne forsvar er avhengig av. De har gjort en formidabel innsats. De har bidratt nasjonalt og de har vært vår fremste maritime fanebærer i internasjonal sammenheng. Men etter 40 års trofast slit er tiden kommet for vaktavløsning.

Den første av de fem nye fregattene, KNM Fridtjof Nansen, legger til kai i Oslo i dag. Siden kommer det én fregatt i året frem til 2009.Til sammen er dette en investering på mer enn 20 milliarder kroner, våpen og helikopter inkludert. Mange vil hevde at dette er mye penger. Det er jeg enig i. Men det er vel anvendte penger.

Kunnskap, kompetanse og kvalitet er nøkkelord for de nye fregattene. For Forsvaret vil de være en ”motor” for å forstå, delta i og lede komplekse operasjoner. For Norge vil de være et viktig bidrag for at vi fortsatt skal være blant de fremste på maritim kompetanse.

De nye fregattene vil løse et vidt spenn av oppgaver, både hjemme og ute. I våre egne nærområder vil de bidra til overvåkning av store hav- og luftområder, og de er utrustet til å møte de fleste situasjoner, fra redningsoppdrag, med sin betydelige ledelsesevne og helikopterkapasitet, til kampoppdrag, om det skulle bli nødvendig.

Særlig blir de nye fregattene sentrale som virkemiddel for militær tilstedeværelse i viktige områder. På den måten bidrar de til å gi uttrykk for våre interesser, verdier og prioriteringer. Kort sagt, de demonstrerer engasjement og forpliktelse.

Militær tilstedeværelse tjener til å ivareta norsk handlefrihet og vise samsvar mellom politisk retorikk og faktisk opptreden. Tilstedeværelse støtter opp om norsk diplomati, ved å understreke og markere norske standpunkter og posisjoner.

For at en slik tilstedeværelse skal bidra til å forebygge at kriser og konflikt utilsiktet trappes opp, er det nødvendig med mer enn det viktige arbeidet Kystvakten utfører. Det er derfor det er så viktig med moderne, havgående fregatter.

Regjeringen har imidlertid ikke noe ensidig fokus på norske nærområder. Vi ønsker å bidra til en bedre og tryggere verden sammen med våre partnere og allierte. De nye fregattene vil være sentrale også her. De utrustes med topp kommunikasjons- og ledelsesutstyr og moderne våpen. De er skreddersydd for å inngå i internasjonale operasjoner. Dette bidrar til kollektiv sikkerhet, stabilitet i usikre områder og politisk handlekraft. Ikke minst er deltakelse i slike operasjoner en forutsetning for å utvikle kompetanse og vinne erfaring som må til i en eventuell krisesituasjon her hjemme.

Men de nye fregattene er ikke bare et slagkraftig kampfartøy. De er også en arbeidsplass for norske kvinner og menn. Rapportene jeg har fått, tyder på at det er blitt en god arbeidsplass. Forholdene er lagt godt til rette for at besetningen skal mestre de vanskelige oppgavene de er pålagt. Med sine 5300 tonn rommer fartøyene ikke bare våpensystemer, men skikkelige fasiliteter for at både kvinner og menn skal gjøre en best mulig jobb i trivelige omgivelser. Besetningen er stolt av skipet. Det er jeg også!

KNM Fridtjof Nansen til Oslo: Programmed bl. a. åpent skip lørdag 3., søndag 4., og mandag 5. juni, kl. 12-16 (Forsvarsnett).