Historisk arkiv

Finansdepartementet

IMF-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Hvilke krav bør IMF stille til låntakerland?

Ruben Lamdany ved IMFs uavhengige evalueringskontor (IEO) vil legge fram en fersk rapport om hvilke krav IMF stiller til låntakerland, herunder lavinntektsland, gjennom sine programmer, og i hvilken grad kravene er endret de senere årene. Et sentralt tema på konferansen vil være hvor omfattende strukturpolitiske krav IMF bør stille, og hvordan slike krav bør utformes og tilpasses det enkelte land.

Finansministeren holder åpningsinnlegg på konferanse om IMFs kondisjonalitetspolitikk torsdag 10. januar, kl. 09.00 i plenumssalen i R4, Einar Gerhardsens plass 1. Hun vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av åpningen.
 
På konferansen vil Ruben Lamdany ved IMFs uavhengige evalueringskontor (IEO) legge fram en fersk rapport om hvilke krav IMF stiller til låntakerland, herunder lavinntektsland, gjennom sine programmer, og i hvilken grad kravene er endret de senere årene. Et sentralt tema på konferansen vil være hvor omfattende strukturpolitiske krav IMF bør stille, og hvordan slike krav bør utformes og tilpasses det enkelte land.

Konferansen fortsetter med at statssekretær Roger Schjerva kommentere IEO-rapporten og deltar i et debattpanel. I tillegg vil det være deltakelse fra IMF, akademikere og frivillige organisasjoner som er engasjert i spørsmålet.

Programmet kan lese her

Konferansen blir i sin helhet sendt på Nett-TV (sendingen starter kl. 09.00)