Historisk arkiv

Merverdiavgift ved kjøp av digitale tjenester fra utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har startet et arbeid for å likestille norske og utenlandske tilbydere som selger digitale tjenester til norske forbrukere.

Kjøp av digitale tjenester fra norske virksomheter (innenlands handel) er avgiftspliktig i dag. Merverdiavgiftsloven har imidlertid ingen generelle regler om avgiftsplikt når utenlandske tilbydere selger digitale tjenester til norske forbrukere. I løpet av de senere årene har det utviklet seg et økende tilbud av slike tjenester som norske forbrukere kan kjøpe fra utenlandske tilbydere. Utviklingen på dette området går raskt og stadig flere tjenester er tilgjengelig for norske forbrukere over internett, for eksempel bøker, musikk og filmer. Digitale tjenester omsettes globalt og dette gir utfordringer for merverdiavgiftssystemet.
 
Både av hensyn til å sikre statens inntekter fra merverdiavgiften og av hensyn til nøytrale merverdiavgiftsregler er det viktig med avgiftsplikt også ved kjøp av slike tjenester fra utenlandske tilbydere.

Avgiftsplikt kombinert med en forenklet registreringsordning knyttet til disse tjenestene ved omsetning til privatpersoner ble for noen år siden innført i EU, herunder i Sverige og Danmark. Departementet vil se nærmere på hvordan disse oppkrevingsmekanismene har fungert og om de kan være egnet også her i landet.

Det vises til finansministerens svarbrev til representantforslag Dokument 8:53 S (2009-2010) hvor dette arbeidet er varslet.