Historisk arkiv

Strategirådet 2010 – rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det nye strategirådet for Statens pensjonsfond utland overleverte i dag sin rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen.

I Nasjonalbudsjettet 2011 skrev Finansdepartementet at det var opprettet et nytt strategiråd bestående av fire eksterne medlemmer. Rådet fikk i oppdrag å skrive en rapport om den langsiktige strategien for investeringene i SPU. Rapporten ble presentert 26. november 2010.

– Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger, og at det er debatt om fondets langsiktige investeringsstrategi. Det nye strategirådets mandat ble utformet med dette som formål, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 Finansminister Sigbjørn Johnsen og strategirådets leder professor emeritus i finans, Elroy Dimson. Foto: BI