Historisk arkiv

Finansministeren i videokonferanse med EU-kommissær Barnier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Jeg understreket nok en gang at dette er en viktig sak for Norge. Vi fortsetter arbeidet overfor de forskjellige EU-organene med sikte på å få til en god løsning, Det er svært viktig å bevare det norske dekningsnivået for å sikre folks trygghet for egne sparepenger, og for å sikre tilliten til banksystemet i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansminister Johnsen hadde i dag en videokonferanse med Kommissær Barnier angående innskuddsgarantisaken. EU-parlamentet, Rådet og Kommisjonen skal nå forhandle fram et felles kompromiss ut fra Kommisjonens forslag til nytt innskuddsgarantidirektiv og de foreløpige posisjonene i Parlamentet og Rådet. Forhandlingene forventes å pågå i noe tid framover.

- Jeg understreket nok en gang at dette er en viktig sak for Norge. Vi fortsetter arbeidet overfor de forskjellige EU-organene  med sikte på å få til en god løsning, Det er svært viktig å bevare det norske dekningsnivået for å sikre folks trygghet for egne sparepenger, og for å sikre tilliten til banksystemet i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Norge har i lang tid arbeidet aktivt overfor EU for å kunne beholde den norske innskuddsgarantiordningen. Norge har i dag en garanti for bankinnskudd på 2 millioner kroner per innskyter per bank. EUs innskuddsgarantidirektiv innebærer en totalharmonisering av garantinivået på 100 000 euro. Dersom Norge skulle fulgt opp direktivet innebærer det en reduksjon av innskuddsgarantidekningen fra 2 millioner kroner til om lag 800 000 kroner per innskyter per bank.