Historisk arkiv

Budrunder må være skriftlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om dokumentasjon av budrunder. Eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling skal bare formidle bud, avslag og aksepter som er gitt skriftlig. Den videre kommunikasjonen mellom megler, selger, budgivere og andre interessenter, skal også skje skriftlig. Alle former for elektroniske meldinger som kan lagres på betryggende måte, oppfyller kravet til skriftlighet, herunder SMS og e-post.

Megler skal innhente legitimasjon og signatur fra budgivere før bud formidles. Megler skal dessuten informere om framgangsmåten ved budgivning i salgsoppgaven. Endringene trer i kraft 1. januar 2014.

Hovedformålet med endringene er å øke forbrukernes tillit til at budrunden foregår på korrekt måte, samt redusere antall tvister i forbindelse med avtale om kjøp og salg av bolig.
 
- Med dagens teknologi er tiden inne for å stille større krav til etterprøvbarhet i budrunden, slik at budprosessen blir enda tryggere for kjøpere av hus og hjem. Kjøp og salg av bolig og fritidseiendommer er blant de viktigste og største økonomiske transaksjonene som nordmenn gjør. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at budrunder blir gjennomført på 100 prosent korrekt, trygt og sikkert vis, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Reglene kan fravikes ved utleiemegling, utenlandsmegling og ved omsetning av eiendom som ikke er egnet til bruk for bolig- eller fritidsformål.

Endringene i eiendomsmeglingsforskriften bygger på forslag fra Finanstilsynet i et høringsnotat som departementet sendte på høring 22. januar 2013. Høringsfristen var 19. april 2013.