Historisk arkiv

24-timersfrist på bud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag endret eiendomsmeglingsforskriften og innført et forbud mot at eiendomsmegler formidler bud når budgiver har satt en akseptfrist som er kortere enn 24-timer fra siste annonserte visning.

24-timersfrist på bud

Finansdepartementet har i dag endret eiendomsmeglingsforskriften og innført et forbud mot at eiendomsmegler formidler bud når budgiver har satt en akseptfrist som er kortere enn 24-timer fra siste annonserte visning.
- Formålet med bestemmelsen er i første rekke å senke tempoet i budrunden, og særlig i begynnelsen av budrunden, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Hensynet til selger
Med den nye regelen ønsker man å hindre at budrunden ”kuppes”, ved at en interessent gir et bud med kort akseptfrist, gjerne før visning. Slike bud setter press på selger om å ta stilling til budet før andre interessenter har kommet til. Dette kan sette et uheldig press på selger. I tillegg vil dette være særlig skadelig for selger i et svakt eller synkende marked, der selger i utgangspunktet kan være i en presset situasjon.

Hensynet til interessenter
Et lavere og mer forsvarlig tempo i budrundene er viktig ut fra hensynet til forbrukere: Lavere tempo gir interessenter tid til å områ seg, og til å fatte en beslutning om å gi bud på mer betryggende grunnlag. Interessenter bør ha tid til å vurdere egen økonomisk bæreevne, og til å kunne foreta en forsvarlig vurdering av selve eiendommen. Dette gjelder særlig med tanke på vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.

Forskriften gis med hjemmel i eksisterende lov. Les forskriften her.

Se også Rundskriv 7/2007 fra Kredittilsynet: Nye regler om budgivning


Publisert: 10.11.06 – Oppdatert 25.01.07)


Bakgrunnsinformasjon:

Tryggere budgivning - om budgivning gjennom eiendomsmegler. Delutredning frå Eiendomsmeglingslovutvalget. Avgitt til Finansdepartementet 12. mai 2005.

Høring - forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling. Delutredningen til Eiendomsmeglingslovutvalget