Historisk arkiv

Video: Hva er generasjonskontrakten?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Perspektivmeldingen 2013

Perspektivmeldingen 2013 ble lagt frem 8. februar 2013. Den peker på noen forutsetninger for fortsatt økonomisk vekst og på mulige skritt i retning av en bærekraftig offentlig sektor. I denne videoen snakker daværende finansminster Sigbjørn Johnsen om generasjonskontrakten.

Perspektivmeldingen 2013 ble lagt frem 8. februar 2013. Den peker på noen forutsetninger for fortsatt økonomisk vekst og på mulige skritt i retning av en bærekraftig offentlig sektor. I denne videoen snakker daværende finansminster Sigbjørn Johnsen om generasjonskontrakten.