Historisk arkiv

OPS og bompenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv

Det er to viktige forskjeller på OPS og bompenger: Hvem regningen sendes til og effektene på realøkonomien, skriver statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet.

Sissel Husøy skriver i DN 1. juni at argumentene mot OPS også kan rettes mot bompengeprosjekter. Hun ser da bort ifra viktige forskjeller mellom OPS og bompengefinansiering.

En vesentlig forskjell er hvem regningen sendes til. Bompengeprosjekter blir betalt av bilistene, eventuelt i kombinasjon med ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Prosjektene er alltid basert på lokal tilslutning. Regningen for OPS-prosjekter sendes på sin side til framtidige statsbudsjett, i mange år etter at prosjektet er vedtatt og bygget. Dette binder opp handlingsrommet til de som skal lage statsbudsjetter i framtiden. 

En annen forskjell er effektene på realøkonomien. Husøy erkjenner at kreative måter å bokføre vegprosjekter på ikke gir oss flere ressurser til disposisjon, og at OPS-prosjekter har samme effekt på aktiviteten i økonomien som andre vegprosjekter. Men bompengeprosjekter har samme virkning, skriver hun. Det er jeg ikke enig i. Den isolerte effekten av selve vegbyggingen er selvsagt den samme. Men disse prosjektene har samtidig en innstrammende effekt på økonomien ved at bilistene betaler inn bompenger. Dette er ikke tilfellet for OPS-prosjekter.

Regjeringen har lagt opp til å styrke satsingen på veg og jernbane med om lag 50 prosent over de neste ti årene. De som mener det er for lite, bør foreslå økte bevilgninger framfor nye budsjettsystemer. Politikk handler jo nettopp om å evne å prioritere det man mener er viktigst.