Historisk arkiv

Drivstoffpriser i relasjon til lønninger – internasjonal sammenlikning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Selv om prisen på drivstoff i Norge er blant de høyeste i Europa målt i kroner pr. liter, så er drivstoffprisene blant de laveste i Europa dersom vi beregner hvor mange liter drivstoff en industriarbeider i gjennomsnitt kan kjøpe for den lønnen hun får for en times arbeid.

Tabellen nedenfor sammenlikner drivstoffprisene og lønnsnivået i utvalgte land. Drivstoffprisene er hentet fra EU Oil Bulletin og Statoils oversikt over veiledende priser mens lønnsdata er hentet fra Teknisk Beregningsutvalg.

Tabellen viser at selv om prisen på bensin i Norge er blant de høyeste i Europa målt i kroner pr. liter, så er drivstoffprisene blant de laveste i Europa dersom vi beregner hvor mange liter drivstoff en industriarbeider i gjennomsnitt kan kjøpe for den lønnen hun får for en times arbeid.

En industriarbeider i Norge får f.eks. i gjennomsnitt om lag 50 pst. mer bensin for en times arbeid enn en industriarbeider i Italia, eller mer enn 6 ganger så mye bensin som en industriarbeider i Polen. Det er kun i Danmark at en industriarbeider får mer bensin for lønna enn i Norge.

Det gjøres oppmerksom på at beregningene er basert på timefortjenesten i 2009 og drivstoffpriser per 11. april 2011. Dette innebærer at sammenlikningen vil være unøyaktig på nivå, men den vi gi en god indikasjon på de relative variasjonene i kjøpekraft.

Tabell: Timefortjeneste for industriarbeidere, bensinpris og liter pr. arbeidstime for utvalgte land.

Land

Timefortjeneste NOK per time

Pris 95 blyfri bensin NOK per liter

liter bensin per arbeidstime

Danmark

203

12,97

15,7

Norge

188

14,43

13,0

Østerrike

131

10,85

12,1

Irland

138

11,65

11,8

Belgia

136

12,33

11,0

Finland

135

12,34

10,9

Nederland

141

13,17

10,7

Tyskland

126

13,02

9,7

Sverige

120

12,42

9,7

Frankrike

107

11,96

8,9

Italia

105

12,11

8,7

Storbritannia

100

11,82

8,5

Spania

80

10,58

7,6

Tsjekkia

33

11,14

3,0

Polen

21

10,10

2,1

Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011, EU Oil Bulletin 11/4/2011, Statoil.no, Norges Bank og Finansdepartementet.