Historisk arkiv

EU og Norge undertegner avtale om tiltak mot ulovlig fiske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

EU og Norge undertegner i dag en avtale om bedre overvåkning og kontroll av fiske. Rammeavtalen gir klare retningslinjer for hvordan Norge og EUs medlemsland skal samarbeide om felles fiskeriressurser, og avtalen vil forsterke begge parters kamp mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske.

Pressemelding

Nr.: 79/2006
Dato: 04.10.06
Kontakt: Rådgiver Ragnar Semundseth ved Europakommisjonens delegasjon, 23115176 / 91803950. Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 90024446 og informasjonsrådgiver Anne-Berit Herstad i Fiskeri- og kystdepartementet, 97081522.

EU og Norge undertegner avtale om tiltak mot ulovlig fiske

EU og Norge undertegner i dag en avtale om bedre overvåkning og kontroll av fiske. Rammeavtalen gir klare retningslinjer for hvordan Norge og EUs medlemsland skal samarbeide om felles fiskeriressurser, og avtalen vil forsterke begge parters kamp mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske.

EUs kommissær for fiskeri og maritime spørsmål, Joe Borg, sier avtalen er svært viktig i kampen for å avgrense ulovlig, urapportert og uregulert fisker. - Ulovlig fiske er en av de største utfordringene både for Norge og EU. Ved å samarbeide tettere kan vi lettere få bukt med problemet. EU og Norge har samarbeidet på dette området i mange år, og avtalen er et ytterligere bevis på begge parters engasjement for å sikre en bærekraftig utnytting av fiskeriressursene.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ønsker også avtalen velkommen. - Det er svært gledelig at vi nå har kommet i havn med denne avtalen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. – Samarbeidet mellom Norge, EU og de enkelte fiskerinasjonene i EU gjør arbeidet mot det ulovlige, urapporterte og uregistrerte fisket mer effektivt. Avtalen baner vei for et videre omfattende kontrollsamarbeidet landene i mellom.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen skal ha samtaler med EU-kommisær Joe Borg i forbindelse med hans besøk i Oslo denne uken. Den inngåtte avtalen og veien videre innen kontrollsamarbeid blir viktige tema.

EU har en felles fiskeripolitikk, men gjennomføring av kontroller er medlemsstatenes ansvar og mange medlemsland har allerede bilaterale avtaler med Norge. Hensikten med den nye rammeavtalen er derfor å etablere felles og enhetlige retningslinjer for samarbeidet. Det vil fremme en praktisk tilnærming til kontroll av både norske fartøyer og fartøyer fra EU-land i begge parters farvann. Hensikten er at nye bilaterale avtaler skal bygge på denne rammeavtalen, og eksisterende avtaler bør også være i samsvar med denne.

Avtalen vil bli undertegnet av ekspedisjonssjef Johán H. Williams fra Fiskeri- og kystdepartementet og Constantin Alexandrou fra Europakommisjonen. Pressen inviteres til å overvære seremonien.

Tid og sted: Onsdag 4. oktober, klokken 18:30. Haakon VII's gate 10, 9. etasje. Inngang fra Munkedamsveien.