Historisk arkiv

Kysttorskvern - utsettelse for endring av maskeviddebestemmelsen i garn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har i kysttorskvernet besluttet å utsette endringen om minste tillatte maskevidde i garn som kan benyttes innenfor fjordlinjene i fisket etter torsk.

Fiskeri- og kystdepartementet har i kysttorskvernet besluttet å utsette endringen om minste tillatte maskevidde i garn som kan benyttes innenfor fjordlinjene i fisket etter torsk.

Bakgrunnen for utsettelsen er at fiskerne skal få bedre tid til å omstille seg til ny maskeviddebestemmelse og eventuelt slite ut garna de har før innkjøp av nye.

Minste tillatte maskevidde på 156 mm (8 omfar) gjeldende for 2007 gjøres derfor gjeldende også for 2008. Den varsles om at bestemmelsen om minste tillatte maskevidde endres til 168 mm (7.5 omfar) gjeldende fra og med 1. januar 2009.

I vedlegget med beskrivelse av områdebegrensningene for Henningsværområdet gjøres det en endring i stedsangivelsen ”Skrova lykt”. Ny stedsangivelse er ”Sydøst av Skrova fyr” Posisjonsangivelsen er den samme som tidligere.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Geir Martin Lerbukt, tlf. 22 24 61 93


Ny korrigert oversikt for vernetiltakene