Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Overgang til lasteromsbegrensning for store kystfartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at den tidligere størrelses-begrensning for store kystfartøy skal endres fra en lengdebegrensning på 28 meter til en begrensning på 300 kubikkmeter største tillate lasteromsvolum.

- Forslaget om å gå over til lasteromsvolum har fått brei støtte av høringsinstansene, og jeg mener dette er et fremtidsrettet tiltak for den store kystfiskeflåten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Den nye størrelsesbegrensningen skal på en bedre måte legge til rette for sikkerhet og arbeidsforhold, og forbedre forholdene for fangsthåndtering med sikte på økt råstoffkvalitet. Jeg vil også understreke at den nye begrensningen gir langt større muligheter til å prosjektere miljøvennlige fiskefartøy, sier fiskeri- og kystministeren.

Den nye størrelsesbegrensning vil bli fastsatt til 300 kubikkmeter største tillatte lasteromsvolum. Innberegnet i lasteromsvolumet er rom som lovlig kan benyttes til føring av fangst. Lasteromsbegrensning vil videre bli kombinert med en turbegrensning på 250 tonn losset kvantum per tur i fisket etter norsk vårgytende sild, makrell og nordsjøsild. Dette vil ivareta de kontrollmessige bekymringer som er fremkommet i høringen.

Det har vært viktig for Fiskeri- og kystdepartementet at den nye størrelsesbegrensningen gir rederiene reell frihet i fartøyutformingen, samtidig som grensen skal ligge fast over lengre tid.

- Endringen skal ikke innebære noen kvotemessige omfordelinger, verken mellom fartøygrupper eller innad mellom fartøyene i samme fartøygruppe. Den vil heller ikke få noen innvirkning på det enkelte fartøys kvotegrunnlag, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Endringen i størrelsesbegrensning vil ikke få betydning for områdebegrensninger som er eller måtte bli fastsatt, ut fra fartøyenes lengde.

Kystflåtens direkte fiske etter blåkveite er i dag begrenset til fartøy under 28 meter. Denne begrensningen vil bli videreført. Kystfartøy som forlenges ut over 28 meter vil dermed ikke kunne delta i dette fisket.

Norske fartøy har i dag mulighet til å delta i noen bunnfiskerier med konvensjonelle redskap i andre lands soner. Denne adgangen vil i fremtiden bli forbeholdt dagens gruppe av konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter, som i fremtiden vil bli omtalt som konvensjonelle havfiskefartøy.

Fiskeri- og kystdepartementet vil følge opp beslutningen gjennom nødvendige forskriftsendringer.

Kontaktperson: Spesialrådgiver Vidar Landmark, tlf. 22 24 63 69