Historisk arkiv

Lykkes i kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

For fjerde år på rad er det ikke avdekket ulovlig overfiske av torsk og hyse i Barentshavet.

- Bekjempelse av ulovlig fiske er avgjørende for å sikre bærekraftige fiskebestander og lønnsomhet i fiskerinæringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

Det er Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon som har gjennomført analysen som blant annet bygger på satellittsporingsdata og informasjon om totaluttaket for torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet for 2012.

- Kampen mot ulovlig fiske har hatt stor betydning for at fiskebestandene i Barentshavet nå er svært god Et tett og godt samarbeid om forvaltning og ressurskontroll har vært avgjørende. Resultatene er en god bekreftelse på betydningen av arbeidet vi har gjort på dette området de siste årene, sier Berg-Hansen. 

Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) sitt regelverk for havnestatskontroll har vært en viktig suksessfaktor. 

For Norge er også EU er en viktig samarbeidspartner i arbeidet for å bekjempe ulovlig fiske. Elementer som havnestatskontroll, fangstsertifikater, direkte bilateralt samarbeid og økt informasjonsutveksling har hatt stor betydning.

Rapporten fra Analysegruppen for 2012 (PDF)

Kontakt: Pressevakttelefonen 22246699