Historisk arkiv

Kystfiskeutvalgets innstilling er sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kystfiskeutvalgets innstilling – NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark som ble overrakt fiskeri- og kystminister Helga Pedersen på et folkemøte i Vestertana 18. februar i år, er nå sendt på bred høring. Høringsfristen er satt til 1. desember 2008.

Alle involverte og interesserte skal nå få bidra til en konstruktiv og god debatt om spørsmålene utvalget drøfter, før regjeringen tar stilling til forslagene som er fremmet av kystfiskeutvalget.

Utvalget er bedt om å fremme forslag til eventuelle lovendringer og andre tiltak utvalget mener er nødvendig eller hensiktsmessig.