NOU 2008: 5

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Les dokumentet