NOU 2008: 5

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Les dokumentet