NOU 2008: 5

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Til innholdsfortegnelse

Til Fiskeri- og kystdepartementet

Kystfiskeutvalget for Finnmark ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. juni 2006. Utvalget fikk i oppdrag på prinsipielt grunnlag å utrede samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Utvalget fremsetter i tillegg til dette enkelte forslag til tiltak for å styrke forholdene for fjord- og kystfisket i Finnmark.

Innstillingen er enstemmig.

Vestertana 18. februar 2008

Carsten Smith

Svanhild Andersen

Ingrid Røstad Fløtten

Bjørn Hersoug

Svein Mathisen

Anita Maurstad

Bjarne A. Mørk-Eidem

Jens Edvin A. Skoghøy

Susann Funderud Skogvang

Benny Solheim

Ingrid Aamodt

Til forsiden