Høring - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

NOU 2008:5

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008