Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye lokaler for Kystverket Nordland – offisiell åpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kabelvåg 6. april 2010

Sjekkes mot framføring

 

Kjære alle sammen –

Takk for at dere har invitert meg til å være i lag med dere på denne gledesdagen for alle her i Kystverket Nordland.

Dere har vært gjennom en periode med både ombygging og nybygging – samtidig som dere har ivaretatt alle de oppgavene som Kystverket Nordland har. Og det helt uten at vi i departementet har merket at arbeidet deres har foregått under litt strevsomme kontorforhold. Det står det respekt av!

Det har skjedd store forandringer på mange plan siden Statens Havnevesen etablerte seg i Smedvika i Kabelvåg i 1875.

Etableringa skjedde som en følge av at den daværende havnedirektøren, Oluf Nicolai Roll, i budsjettforslaget for 1868/69 ga en programerklæring om at havner som var til nytte for fisket, burde prioriteres.

Dette ble sett som en offensiv og fornuftig dreining av innsatsområdet for Statens Havnevesen, og i 1874 ble Havnefondet opprettet. Fondet var øremerket utbygging av fiskerihavner, og i lang tid ble utbygging av fiskerihavner kjernevirksomheten for Statens Havnevesen.

Den første statlige fiskerihavna ble faktisk bygd på øya Utsira i Rogaland (1866 – 1870) – men etter at havnefondet var opprettet, ble det lagt stadig mer vekt på å bygge ut fiskerihavner i nord. Noe som vel må kalles en naturlig utvikling.

Kabelvåg er det eldste fiskeværet i Lofoten. Det var her det kommersielle Lofotfisket startet. I løpet av attenhundretallet tok Kabelvåg over som den store havna i Vågan. Kommunesenteret vokste fram her, og med Kystverket som en viktig arbeidsplass.

Utviklinga har senere ført til at Svolvær har tatt over rollen som kommunesenteret. Det har selvfølgelig ført til forandringer i Kabelvåg, men fortsatt finner vi Kystverket her.

Statens Havnevesen er blitt til Kystverket, og Filipstua er blitt for liten til å huse dere – så her er vi – i et nytt bygg og et renovert ”gammelbygg” – i Kabelvåg.

Det er en glede for meg å gi bygget til deg, kystdirektør Kirsti Slotsvik, og til alle dine medarbeidere her i Kabelvåg – måtte det være til nytte og glede for dere alle sammen!

Gratulerer!

Til toppen