Kalender til tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

17.10.05 – 02.10.09

Avgrens

17.07.2024

 • Energiministeren er i Molde

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Molde

  Energiminister Terje Aasland deltek på Rundebordskonferansen 2024 i Molde.

  Energiministeren vil også møte med Rare Earths Norway i Molde. Temaet for møtet er arbeidet deira med Fensfeltet, med spesielt fokus på energibehov.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Fanny Løvholm, telefon 40 24 87 43, e-post fanny.lovholm@ed.dep.no.

18.07.2024

 • Statsministeren deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Storbritannia

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC) på Blenheim Palace i Storbritannia.

  EPC blei etablert i 2022 og er eit forum for politisk dialog i Europa som omfattar 47 land. Forumet består primært av stats- og regjeringssjefar og møtast halvårleg for å drøfte politiske og sikkerheitspolitiske spørsmål i ein brei europeisk samanheng.

  Presse som er interessert i å vere med kan ta kontakt med SMK ved smkinfo@smk.dep.no for akkrediteringsskjema så raskt som råd og seinast innan måndag 24. juni.

  Pressekontaktar er politisk rådgivar Sunniva Nielsen Bjerkaas, telefon 95 88 98 93, e-post snb@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

24.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

25.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren holder tale på åpningen av Márkomeannus 25-årsjubileum

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Gállogieddi, Evenes

26.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

27.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

09.08.2024

10.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

11.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

Vis flere hendelser