Invitasjon til åpen aktivitetsdag og feiring av handlingsplan for deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv for barn og unge

Velkommen til åpen aktivitetsdag på Kulturhuset Veitvet og feiring av handlingsplanen for deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv for barn og unge, tirsdag 30. april.

Illustrasjon av en kunstmaler som maler på et lerret som en annen person holder i.
Foto: Illustrasjon av Flu Hartberg

Tid og sted:

 • Tirsdag 30. april kl. 16.30-18.30, Kulturhuset Veitvet, torgplan Veitvet senter, Veitvetveien 8.
 • Ingen påmelding – velkommen inn og velkommen tilbake!

Hva skjer:

 • Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og barne- og familieminister Kjersti Toppe forteller om grepene regjeringen gjør for at alle skal ha like muligheter til å delta.
 • Ungdomsmedvirkning ved Kulturtanken
 • Kommentarer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og KS.
 • Linderud skoles musikkorps og Nysirkus Bjerke opptrer og forteller om hva de gjør for å inkludere flere barn, unge og foreldre.
 • Aktiviteter for barn og unge i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 • Servering av suppe og is.

Om handlingsplanen:

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur, ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. Selv om de aller fleste barn og unge er innom organiserte fritidsaktiviteter gjennom oppveksten, faller noen utenfor.

Faktorer som kjønn, foreldres økonomiske situasjon og sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelser og geografi har betydning for dette.

Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Planen har 6 innsatsområder og over 40 tiltak.

Planen er basert på tilgjengelig forskning og laget etter innspill og dialog med barn og ungdom, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. 

Innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter   
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
 • Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak