Historisk arkiv

Billige legemidler i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) sammenlignet priser på reseptpliktige legemidler i Norge med priser i ni land. Undersøkelsen viser at legemidlene i Norge er blant de billigste.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) sammenlignet priser på reseptpliktige legemidler i Norge med priser i ni land. Undersøkelsen viser at legemidlene i Norge er blant de billigste.

Prisene i Norge har blitt sammenlignet med prisene i ni referanseland: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike.
Undersøkelsen omfatter de 300 mest omsatte virkestoffene i Norge, og prisene er fra første halvdel av 2007.

Prisundersøkelsen viser at Norge er blant de aller billigste landene, enten man ser på:

• alle legemidlene under ett
• segmentet for patenterte legemidler
• segmentet for legemidler med generisk konkurranse

Norge er klart i billigst når man kun ser på legemidlene i trinnprissystemet.

Undersøkelsen viser også at Norge har blant de laveste grossist- og apotekmarginene.

Rapporten kan lastes ned her.

Engelsk utgave av rapporten kan lastes ned her.