Historisk arkiv

En felles utfordring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Flertallet i Norge har det bra. Men fortsatt er helsa urettferdig fordelt. – Vi vet at det er en klar sammenheng mellom sosiale forskjeller og helseproblemer, og det er en felles utfordring for oss alle som beslutter, planlegger og arbeider i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Flertallet i Norge har det bra. Men fortsatt er helsa urettferdig fordelt.
– Vi vet at det er en klar sammenheng mellom sosiale forskjeller og helseproblemer, og det er en felles utfordring for oss alle som beslutter, planlegger og arbeider i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Statsråden innledet i dag på en konferanse om likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen.

– Regjeringen tar de sosiale ulikhetene i helse på stort alvor, blant annet gjennom stortingsmeldinga om utjevning av sosial ulikhet i helse som vi la fram i fjor. Men vi trenger innsats på mange områder samtidig: Barnehage til alle, bolig for alle, skole og utdanning for alle, i arbeidslivet – og vi må sørge for likeverdige helsetjenester, seier Brustad.

Helse- og omsorgsministeren slår fast at hendelsen i Sofienbergparken i Oslo i fjor sommer ble en vekker for hele befolkningen.

– Saken skapte berettiget debatt på flere områder, blant annet om rasisme og diskriminering. Og spørsmål ble reist om hvordan helsetjenesten forholder seg til rusmiddelavhengige og mennesker med alvorlig psykisk sjukdom eller funksjonshemming, sier helse- og omsorgsministeren.

 
Statsråden innledet i dag en konferanse om likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen.