Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Gransker bivirkninger etter amalgam

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tannleger, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger etter tannbehandling. – Målet er bedre helse og livskvalitet til personer med helseproblemer knyttet til bruk av amalgam, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet fikk i april i år oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet om å foreslå en skisse til et samarbeidsprosjekt om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av amalgam. Nå er denne klar.

– Målet med prosjektet er at personer som knytter sine helseproblemer til amalgam skal få bedre helse og livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ser på effekt av behandling

Prosjektet Helsedirektoratet skisserer vil også undersøke effekten av forskjellige behandlinger ved mistanke om helseplager på grunn av tannbehandlingsmaterialer.

– Vi håper dette vil kunne gi svar på en eventuell årsakssammenheng og effekt av forskjellige behandlinger når det er mistanke om helseplager på grunn av amalgam, sier Strøm-Erichsen.

Unikt prosjekt

Statsråden understreker at dette i internasjonal sammenheng er et unikt prosjekt, som vil strekke seg over sju-åtte år.

Helse- og omsorgsdepartementet vil over nyttår gi Helsedirektoratet nærmere svar på videre planlegging og organisering. Departementets siktemål er at prosjektet kan starte med pasientbehandling i løpet av 2011.