Historisk arkiv

Høringskonferanse – Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til høringskonferanse om Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika.

Konferansen åpnes av Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utvalgsleder Thorvald Stoltenberg presenterer rapporten.

Deretter legges det opp til fokus på to av de sentrale forslagene i rapporten: Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og forsøk med heroinassistert behandling.

Avslutningsvis vil det være en åpen debatt om utvalgets forslag. 

Praktisk informasjon

Dato: 2.desember 2010
Tidspunkt: kl 10-1630
Sted: Samfunnssalen på Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
Påmeldingsfrist: 28. november

Konferansen er åpen for alle og gratis. Påmelding skjer til smm@hod.dep.no.

Det er begrenset plass i konferanselokalet – førstemann til mølla-prinsippet gjelder.